Contact

Czech Step by Step

Publishing house Akropolis

Akropolis

Pro školy a podobné instituce: učebnice češtiny jako cizího jazyka lze od 3 ks více objednávat také na books@akropolis.info u paní ing. Miluše Geussové (tel. +420 602 381 802).