Česky krok za krokem 1


Lída Holá
Czech Step by Step Czech Step by Step Czech Step by Step Czech Step by Step Koupit publikaci Česky krok za krokem 1 (anglická verze / English version) v našem e-shopu Koupit publikaci Česky krok za krokem 1 (německá verze / deutsche Version) v našem e-shopu Koupit publikaci Česky krok za krokem 1 (ukrajinská verze / українська версія) v našem e-shopu Koupit publikaci Česky krok za krokem 1 (ruská verze / русская версия) v našem e-shopu
Koupit publikaci Česky krok za krokem 1 (anglická verze / English version) v e-shopu Kosmas Koupit publikaci Česky krok za krokem 1 (německá verze / deutsche Version) v e-shopu Kosmas Koupit publikaci Česky krok za krokem 1 (ruská verze / русская версия) v e-shopu Kosmas Koupit publikaci Česky krok za krokem 1 (ukrajinská verze / українська версія) v e-shopu Kosmas

Ukázky z učebnice Česky krok za krokem 1 (anglická verze)

Česky krok za krokem 1 - ukázky z učebnice Česky krok za krokem 1 - ukázky z učebnice Česky krok za krokem 1 - ukázky z učebnice Česky krok za krokem 1 - ukázky z učebnice

Ukázky z přílohy Česky krok za krokem 1 (anglická verze)

Česky krok za krokem 1 - ukázky z přílohy Česky krok za krokem 1 - ukázky z přílohy Česky krok za krokem 1 - ukázky z přílohy

Ukázky ze zvukové CD Česky krok za krokem 1

CD 1 - lekce 1 - 12

track 18 track 66 track 98

CD 2 - lekce 13 - 24

track 03 track 28 track 66

Učebnice Česky krok za krokem 1 je určena pro výuku na úrovních A1 a A2. Pod novým názvem v ní najdeme přepracované, rozšířené a podstatně obsahově i graficky inovované vydání nejprodávanější učebnice češtiny jako cizího jazyka New Czech Step by Step/ Tschechisch Schritt für Schritt. Publikace obsahuje 24 lekcí, které na bázi komunikačních situací systematicky rozvíjejí všechny dovednosti, a to jak receptivní (čtení a poslech s porozuměním), tak produktivní (psaní a mluvení), přičemž důraz je kladen na schopnost dorozumět se a aktivně používat češtinu v praktickém životě. Oproti předchozí generaci učebnice přináší publikace Česky krok za krokem 1 metodicky propracovanější postupy práce s texty a komunikativněji orientovaná cvičení a zadání. Gramatika je prezentována v přehledných tabulkách a pomocí srozumitelných schémat, obrázků a symbolů. Zcela nově se zde využívá originální koncept deklinačních vzorů, které tvoří modelové věty a napomáhají tak osvojení českého deklinačního systému. Učebnice obsahuje bohatý fotografický a obrazový materiál, Přílohu se slovníčkem a klíčem a dvě CD s nahrávkami textů (též jako MP3 on-line). K procvičení probírané látky jsou určeny dva samostatně prodejné pracovní sešity. Publikace svou bohatou slovní zásobou, množstvím textů a podrobnými gramatickými vysvětleními v angličtině uspokojí i náročné zájemce o studium češtiny jako cizího jazyka. Na učebnici plynule navazuje již vydaný druhý díl Česky krok za krokem 2, který dovádí studenty na úroveň B1.

204 stran učebnice a 56 stran Přílohy, 2 audio CD, 649 Kč vč. DPH.

ISBN 978-80-7470-129-0 (anglická verze / English version)
ISBN 978-80-7470-131-3 (německá verze / deutsche Version)
ISBN 978-80-7470-130-6 (ruská verze / русская версия)
ISBN 978-80-7470-132-0 (ukrajinská verze / українська версія)