Manuál pro učitele

Czech Express 1
Lekce 4

Komunikace: Studenti se naučí základní časové výrazy. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že studenti se učí tzv. "digitální" čas, tj. např. 12. 15 – NE čtvrt na jednu. Rovněž se neučí části dne a dny v nominativu, ale jako odpověď na otázku Kdy?, tj. ne středa, čtvrtek, ale ve středu, ve čtvrtek apod. Naučí se domluvit si schůzku včetně užitečných frází Nechceš jít..?. Kdy se sejdeme? a Hodí se ti/vám to? V rámci této komunikační situace se studenti naučí vyjádřit, proč nemají čas (nemůžu, musím)

Poznámka: Pro určení místa schůzky lze používat lokály, které se vyskytují v učebnici již od první lekce (např.ve škole, v restauraci apod.).

Gramatika: Studenti se naučí čísla 0 – 100 a základní modální slovesa chtít, muset a moct.

str. 34/cv. 1

Aktivita: Procvičení čísel 0 – 100. Schéma 4A. Seřaďte čísla podle velikosti od nejnižšího po nejvyšší a přečtěte nahlas. Rozstříhat, skládat. Lze hrát na čas jako soutěž.

str. 34/cv. 3

Dialog 2

1. poslech (bez textu) Schéma 40.Poslouchejte text a zatrhněte časy, které slyšíte.

2. poslech (s textem). Studenti doplňují časy do Dialogu 2.

Aktivita 1: Procvičení či zopakování Dialogu 1. Rozstříhat, skládat. Schéma 4B.

Aktivita 2: Procvičení či zopakování Dialogu 2. Rozstříhat, skládat. Schéma 4C.

Aktivita 3: Procvičení otázky Kdy se sejdeme? + času. "Párovačka" Schéma 4P. Učitel rozstříhá lístečky s časy, promíchá je a rozdá je po jednom studentům (POZOR: rozdávané lístečky musí jít do páru). Studenti chodí po třídě a ptají se: Kdy se sejdeme? V 9.30? – Ne, ve 12.00. Když se najdou studenti se dvěma stejnými čísly, vytvoří pár.

Poznámka: Otázku lze rozšířit: Kdy se sejdeme? Hodí se ti to v 9.30. – Ne, nehodí. Sejdeme se ve 12.

str. 35 po cv. 8 a 9

Aktivita: Procvičení a osvojení částí dne a dnů. Schéma 4F. Rozstříhat, skládat chronologicky.

str. 35/cv. 10

Procvičení a osvojení básničky. Kontrola poslechem. Schéma 4G.

str. 36/cv. 14

Aktivita 1: Diář I, který lze libovolně upravit. Schéma 4D.

Aktivita 2: Diář II. "Chodička" (walk-talk activity) Schéma 4Q. Studenti si nejdříve do diáře doplní 5 aktivit (jedna aktivita = jeden den). Dvě políčka jim tak zůstanou volná. Poté chodí po třídě a domlouvají si schůzky se spolužáky.

Aktivita 2: Televizní program Schéma 4E. Studenti pracují v páru, jeden má část A, druhý část B. Pomocí otázek uvedených pod programem kompletují program.

str. 36/16

Před poslechem nezapomeňte nechat čas studentům, aby si celý kvíz pročetli a ozřejmili si významy nových slov (jíst).

str. 36/cv. 15

Úkolem studentů v tomto cvičení je doplnit k obrázkům maximum informací, které zachytili z poslechu (učitel zváží, zda k obrázku č. 3 doplnit slovo rande nebo schůzka, nebo zda stačí formulace Sejdeme se v...).

Aktivita 1: Studenti doplňují vynechaná slova. Schéma 4I.

str. 37/cv. 20

Aktivita: Učitel může toto cvičení upravit podle potřeby. Schéma 4J.

str. 39/Komiks

Aktivita 1: Schéma 4K. Rozstříhat, skládat. Kontrola poslechem.

Aktivita 2: Zopakování komiksu. Schéma 4L. Studenti doplňují výrazy z tabulky.

Aktivita 3: Částečně vymazaný komiks Schéma 4R.

Aktivita 4: Zcela vymazaný komiks Schéma 4S.

Aktivity po dokončení lekce:

Projekt Schéma 4H. Studenti nejdříve doplní vynechaná slova do textu v části A. Pak v části B napíšou vlastní dopis kamarádovi.

Test 4

Po dokončení lekce můžete zadat studentům jednoduchý test Schéma 4M. Část pro učitele najdete ve Schéma 4N.

Učitelské manuály k jednotlivým lekcím :