Manuál pro učitele

Czech Express 1
Lekce 6

Komunikace: Studenti se naučí hovořit o minulých událostech.

Gramatika: Studenti se naučí aktivně používat minulý čas.

Vstupní aktivita: Učitel napíše na tabuli téma: Kdo to je? Předem si připraví obrázky slavných osobností, které už nežijí (např. z www.google.com). Ukáže studentům vždy jeden obrázek a ptá se:

Učitel: Kdo je to?

StudentI. To je Marylin Monroe.

Učitel: A co dělala? Byla zpěvačka, herečka nebo politička...?

Studenti: Zpěvačka.

Učitel píše všechny profese na tabuli, ověřuje, zda je studenti znají. Může přidat i nové profese: malíř, spisovatel, režisér, skladatel. Poté vyzve studenty, aby si otevřeli knihu. a ukáže jim fotografie Masaryka a  Němcové (zároveň lze předvést i na banovkách). Zeptá se jich, kdo je to, a řekne jim, že odpověď zjistí poslechem. Následují cvičení

str. 50/ cv. 1, 50/ cv. 2

Aktivita: Opakování Dialogu 1. Schéma 6A. Rozstříhat, skládat.

Poté následují cvičení:

str. 51/ cv. 6, 51/ cv. 7, 51/ cv. 8

Aktivita 1: Procvičení a osvojení minulých příčestí, tj. "-l forem". Schéma 6B. Rozstříhat, řadit k sobě nebo hrát jako pexeso.

Aktivita 2: Učitel si předem připraví obrázky ze Schéma 3Y a očísluje je (je jich celkem 12). Rozvěsí je na přeskáčku po třídě na různá místa (v papírnictví lze k tomuto účelu koupit hmotu na lepení). Vyzve studenty, aby si na svůj papír napsali čísla od jedné do dvanácti. Poté studenti chodí po třídě a připisují slovesa v minulém čase.

str. 50/cv. 4

Dialog 2

1. poslech (bez textu):

Učitel napíše na tabuli/papír na 2 otázky:

Co dělal včera Martin?

Co dělala včera Irina?

Studenti mají odpovědět. Samozřejmě slyší více sloves, ale cílem je slyšet alespoň několik.

2. poslech (bez textu). Kvíz Schéma 6P. Studenti poslouchají a zatrhávají odpovědi v kvízu.

str. 50/cv. 3

Aktivita 1: Opakování Dialogu 2. Rozstříhat, skládat. Schéma 6C.

Aktivita 2: Dril na minulý čas Co jsi dělal/dělala včera? Schéma 6O .

Aktivita 3: Učitel použije kartičky s infinitivy (např. dělat, mít, jíst apod.). Ukazuje je jednu po druhém studentům. Studenti tvoří věty v minulém čase (např. Nedělal jsem nic. Měl jsem hlad. Jedl jsem v restauraci. apod.)

Aktivita 4: "Chumelenice". Učitel rozdá studentům rozstříhané proužky papíru ze Schéma 6D tak, aby měl každý jeden výraz. Studenti vstanou a chodí po třídě. Vždy v páru tvoří otázku a odpověď, např.: Co jsi dělal včera? – Tancoval jsem na diskotéce, přičemž musí respektovat rod tázaného (srv. Co jsi dělala včera? – Tancovala jsem na diskotéce.) Poté si kartičky vymění a obdobně pokračují dále.

Aktivita 5: Učitel rozdá studentům rozstříhané proužky papíru ze Schéma 6E tak, aby měl každý jeden výraz. Studenti se hledají a tvoří páry podle toho, která otázka a odpověď tvoří smysluplný dialog. Poté přečtou svůj "minidialog" ostatním.

Aktivita 6: Učitel okopíruje každému studentovi Schéma 6F. Studenti chodí po třídě a snaží se zjistit co nejvíc informací. Poté následuje diskuse o nejzajímavějších zjištěných faktech.

str. 52/17

Aktivita 1: Kvíz k textu. Schéma 6G. Studenti poslouchají a zatrhávají.

Aktivita 2: Schéma 6H. Lze využít k libovolnému zpracování.

Aktivita 3: Samostatná práce Schéma 6S. Studenti porovnávají, co dělali, když byli malí, a co dělají teď.

str. 53/23

Modifikace cvičení Schéma 6I. Lze využít např. jako domácí úkol.

str. 55/Komiks

Aktivita 1: Schéma 6J. Rozstříhat, skládat. Kontrola poslechem.

Aktivita 2: Zopakování komiksu. Schéma 6K. Studenti doplňují výrazy z tabulky.

Aktivity po dokončení lekce

Opakování: Aktivita k zopakování lekcí 1 – 6 (vhodné např. jako opakování před testem) Schéma 6N. Rozstříhat a skládat nebo hrát jako párovačku (popis viz předchozí lekce).

Projekt 6

Projekt Schéma 6Q. Kdo to byl? Co dělal/dělala?Proč je slavný/slavná? Projekt můžete zkompletovat podle vlastního uvážení (doplníte osobnosti z českých bankovek či jiné slavné osobnosti českých dějin). Studenti mají za úkol zjistit informace od svých českých kamarádů/lidí na ulici/na internetu. Je žádoucí doplnit Schéma 6Q obrázky či fotografiemi, které najdete na www.google.com nebo ve www.wikipedia.cz.

Test 6

Po dokončení lekce můžete zadat studentům opakovací test Schéma 6T, část pro učitele Schéma 6U.

Test 1 – 6

Po dokončení lekce můžete zadat studentům velký opakovací test lekcí 1 – 6 Schéma 6L, část pro učitele Schéma 6M.

Učitelské manuály k jednotlivým lekcím :