Manuál pro učitele

Czech Express 2
Lekce 11

Komunikace: Tato lekce navazuje na lekci 8, kde se studenti naučili základní dopravní prostředky a nejdůležitější orientační pokyny.  V lekci 11 se naučí základy komunikace na nádraží a v situaci, kdy jsou při jízdě autem zastaveni policistou.

Gramatika: Studenti si osvojí nedeterminovaná chodit, jezdit a létat slovesa pohybu a seznámí se s významem prefixů při- a od-/ode-.

 

Poznámka: Pro zjednodušení zde používám empiricky snadno ověřitelné tvary dlouhá a krátká slovesa pohybu (dlouhá: chodit, jezdit, létat; krátká: jít, jet, letět ) – viz také článek Nové pojmy v učebnici. V této fázi výuky jimi nahrazuju pojmy nedeterminovaná a determinovaná slovesa, které jsou málo sdělné a navíc v angličtině zavádějící.

 

Vstupní aktivita

 

Učebnice jsou zavřené. Učitel napíše na tabuli sloveso Cestujeme, česky vysvětlí jeho význam (Jsem turista a jedu do Francie, do Anglie, do Španělska... = cestuju). Zeptá se studentů, jestli rádi cestují a čím můžou cestovat. Studenti jmenují dopravní prostředky, jak a čím pojedou na víkend, na dovolenou apod. (stručné zopakování sl. zásoby a gramatiky z lekce 8 a 9). Učitel se zeptá, co potřebují, když cestují (studenti by mohli znát a zmínit výrazy mapa, lístek, peníze). Tímto způsobem je učitel navede na cv. 38/1.

 

str. 38/cv. 1

V tomto cvičení lze k bodu A. (lístek) doplnit i obvyklý výraz jízdenka (toto slovo mi bohužel nedopatřením vypadlo – doplním v dotisku). Studenti doplňují výrazy k obrázkům. Můžou pracovat se slovníkem.

 

str. 38/cv. 2

 

Poznámka: Při práci s textem uplatňuju metodu, které říkám PPM – poslouchat, porozumět, mluvit. Spočívá v tom, že studenti nejprve příslušný text nebo dialog minimálně dvakrát (ideálně třikrát) poslouchají. Tyto vstupní poslechy vždy provází zadání úkolu. Pro první poslech je úkol vždy velmi snadný (např. zjistit, jak se mluvčí jmenují a kde jsou). Úkol při druhém poslechu je už složitější (např. doplnění informací). Teprve poté studenti text analyzují pro detailní porozumění a sami čtou.

 

1. poslech dialogů (bez učebnice): Učitel řekne studentům, že uslyší o třech obvyklých protagonistech knihy – Irině, Davidovi a Martinovi. Vyzve je, aby poslouchali tři dialogy a  zjistili, kde jsou a co dělají. Stačí velmi stručné odpovědi typu Irina je na nádraží a kupuje lístek.

 

2. poslech dialogů (bez učebnice): Schéma 11A. Studenti poslouchají a doplňují všechny tři dialogy. Výsledek porovnají ve dvojicích a poslouchají pro kontrolu nejasností ještě jednou.

 

Analýza textu (s učebnicí). Poté si studenti otevřou učebnice, text si potichu čtou a samostatně překládají pomocí slovníčku na str. 44. Učitel dovysvětlí to, čemu studenti neporozuměli. Teprve pak následuje hlasité čtení ve dvojici. Jde o metodu, které říkám PPM – poslouchat, porozumět, mluvit).

 

Aktivita: Vhodné ke zopakování dialogu. Schéma 10C. Rozstříhat, skládat všechny tři dialogy.

 

str. 39/cv. 6

 

Aktivita 1: K oživení tohoto cvičení lze využít kvíz Schéma 11B (Pozor – otázky jsou převzaté z cvičení 6, nedělejte tedy oboje).  Studenti chodí po třídě a ptají se navzájem.

 

Aktivita 2:  Varianta cv. 6 pro individuální studenty Schéma 11D. Rozstříhat, otočit textem dolů. Student a učitel si střídavě losují otázky, ptají se a odpovídají.

 


 

 

str. 40/cv. 13

 

Aktivita: Vhodné jako 1. poslech (bez učebnice) Schéma 11G. Rozstříhat, skládat. Studenti řadí texty tak, jak je slyší za sebou.

 

str. 40/cv. 14

 

Učitel nejprve vysvětlí studentům, že cvičení zobrazuje tabuli příjezdů na nádraží (kde taky můžeme vidět tabuli odjezdů). Poté s nimi probere zkratky vlaků: R (rychlík), Os. (osobák) a IC, popř. EC (Intercity, popř. Eurocity). Poté se pracuje ve dvojici. Jeden z dvojice si nalistuje str. 90, kde je část B. Střídavě se ptají a odpovídají (začíná ten, kdo má část A, protože může jako první použít příklad v zadánínapř. Kdy přijede vlak z Bratislavy?).

 

str. 41/prefixy

 

Aktivita: Procvičujte prefixy pomocí Schéma 11H - připravuje se. Pro větší jasnost můžete doplnit namalovanými šipkami.

 

str. 43/Komiks

 

Částečně vymazaný komiks Schéma 11E.

Zcela vymazaný komiks Schéma 11F.

 

Aktivity po dokončení lekce

 

Projekt 1 Schéma 11I. Učitel vybere pět vzdálených destinací a zadá studentům, aby našli spojení. Můžou jet vlakem nebo autobusem, nebo letět letadlem. Poté informují ostatní, kdy jejich vlak odjede/letadlo odletí, kdy je příjezd/přílet a zda musí přestupovat. Studenti provádějí dané zadání buďto v reálu, kdy jdou na nádraží/na letiště, nebo hledají dané informace na internetu  (např. na adresách http://www.letuska.cz/ nebo http://jizdnirady.atlas.cz/JRCis.asp)

 

Projekt 2 Schéma 11L. Zadání je součástí projektu – viz schéma. Do rámečku můžou studenti nalepit fotku nebo nakreslit (kamaráda, obrázek z jeho pobytu apod.)

 

Test Schéma 11J. Část pro učitele Schéma 11K.

Učitelské manuály k jednotlivým lekcím :