Manuál pro učitele

Czech Express 2
Lekce 8

Komunikace: Studenti se naučí zeptat na cestu a porozumět základním informacím týkajícím se orientace. Tyto základní instrukce se taky naučí aktivně používat.

Gramatika: Studenti si osvojí názvy dopravních prostředků, a to především v instrumentálu sg. -–vlakem, autem, tramvají apod. (v další výuce fungují tyto výrazy jako praktický model, který studenti analogicky napodobují, např. s kamarádem...) Dále se seznámí s konjugací a imperativními tvary sloves jít a jet a s statickými a dynamickými formami několika základních adverbií vyjadřujících prostorovou orientaci (vpravo – doprava).

 

str. 14/cv. 3

 

Schéma 8A. Učitel lístečky předem rozstříhá, jak naznačeno čerchovanou čárou. Studenti používají

slovník, hledají význam jednotlivých výrazů. Skládají významy k obrázkům. Vzájemně si řešení kontrolují,

učitel monitoruje.

 

str. 14/cv. 4

 

1. poslech Dialogu (bez textu). Při poslechu dialogu skládat rozstříhané lístečky tak, jak je slyší za sebou

(POZOR: výraz rovně uslyší 2x). Schéma Schéma 8B rozstříhat, jak naznačeno čerchovanou čárou.

 

2. poslech (bez textu). Schéma 8C. Studenti poslouchají a doplňují informace. Výsledek porovnají ve dvojicích a poslouchají pro kontrolu nejasností ještě jednou.

 

Analýza textu (s učebnicí). Poté si studenti  otevřou učebnice, text si potichu čtou a samostatně překládají pomocí slovníčku na str. 20. Pak učitel vysvětlí to, čemu studenti neporozuměli. Teprve potom následuje hlasité čtení ve dvojici.

 

Aktivita: Opakování dialogu Schéma 8J. Rozstříhat, skládat.

str. 15/Tabulka Kam?XKde?

Pro zopakování a procvičení adverbií lze využít Schéma 8G.

 

str.16/cv. 13

 

Aktivita 1: Tato aktivita je vhodná např. pro první poslech tohoto cvičení.Vytiskněte a rozstříhejte Schéma 8K. Studenti poslouchají a řadí dialogy.

 

Aktivita 2: Tato aktivita je vhodná např. pro opakování  a velmi vhodně taky předchází roleplay, tedy hraní vlastních dialogů. Vytiskněte a rozstříhejte Schéma 8L. Studenti poslouchají a řadí dialogy. Poté sami dělají podobné dialogy.

 

Aktivita 3: Párovačka Schéma 8M. Rozstříhat, rozdat. Studenti chodí po třídě a hledají páry. Individuální

studenti skládají.

 

str.17/cv. 14

 

Řešení: Pán na obrázku hledá supermarket Tesco.

 

str. 19/Komiks

Částečně vymazaný komiks Schéma 8D.

Zcela vymazaný komiks Schéma 8E.

 

Aktivity po dokončení lekce:

 

Projekt Schéma 8F (v terénu). POZOR: tento projekt musí být přizpůsoben místním podmínkám.

Instrukce pro Prahu: Studenti se shromáždí na Václavském náměstí. Určí se, kde je nahoře, dole, vpravo a vlevo. Poté dostanou každý jeden lísteček (můžou chodit i v páru) a jdou splnit daný úkol. V této fázi se můžou ptát i jiným jazykem než česky, i když samozřejmě preferujeme češtinu. Když se vrátí, učitel/jiný student si vezme daný lísteček a hraje turistu, který se ptá na informace. V této fázi musí studenti reagovat česky.

 

Projekt Schéma 8I. Pro individuální studenty adaptujte zadání např. takto: 1. Jste v kanceláři. Váš učitel/vaše učitelka říká: "Kde bydlíte?" Vysvětlete cestu.

 

Test Schéma 8G. Část pro učitele najdete na Schéma 8H.

Učitelské manuály k jednotlivým lekcím :