Manuál pro učitele

New Czech Step by Step a
Tschechisch Schritt für Schritt
Lekce 11

 

Zobrazit všechna schémata z lekce 11

 

První část této lekce je věnována rozvíjení a zopakování prepozic s genitivem, především struktury od - do, zatímco ve druhé části se uvádí a procvičuje partitivní a posesivní genitiv. Tento postup se osvědčuje, protože studenti už mají tvary genitivu částečně zafixované z velmi frekventovaných spojení s prepozicemi.

 

str. 114:

Plné znění textů na této straně najdete v textové příloze na str. 239. Skřivan polní - obrázek zde. Sova pálená - obrázek zde.

Učitel může ukázat studentům obrázky obou ptáků a procvičit s nimi slova "skřivánek" a "sova". Poté může říct například: Já jsem sova. Co to znamená? a) Jsem velmi inteligentní. b) Velmi dobře vidím. c) Chodím pozdě spát. Studenti vybírají z těchto tří možností správný význam (Chodím pozdě spát.)

 

str. 114/cv. 2:

1. poslech (bez textu).

Učitel rozdá studentům následující tabulku (Schéma S11I). Studenti nejdřív doplní prostřední sloupec tabulky (jedna, dva, tři, čtyři atd.). Pak poslouchají text a doplňují  formy, které uslyší v textu. Formy, které v textu nejsou, doplní z vlastní zkušenosti nebo z tabulky na str. 114.

Lehčí varianta: Studenti pouze skládají Schéma S11K.

 

Aktivita: K dalšímu procvičení prepozic od-do může učitel využít Schéma S11A. Rozstříhat, skládat podle časové posloupnosti.

 

str. 114/ po cv. 4: Roleplay (scénka): jeden student hraje novináře, druhý Kateřinu Neumannovou nebo Petra Hapku.

Studenti si nejprve připraví otázky – student A pro KN a student B pro PH. Studenti by se měli držet co nejvíce textu a ptát se hlavně na časové údaje, ale bylo by dobré, kdyby i trochu improvizovali a ptali se též na věci související (Kateřino, můžu se zeptat v kolik hodin vstáváte? Proč vstáváte tak brzy?). Studenti také mohou dostat na kartičkách několik frází ( Já jsem XY z anglického časopisu…Slyšel jsem, že připravujete nové CD…Děkuji za rozhovor…), aby byl rozhovor realističtější. Potom dvojice předvedou dvě scénky. V první scénce je student A novinář a student B je KN. Ve druhé scénce si role vymění: student B je novinář a student A je PH.

Studenti pak mohou popsat den nějaké dobře známé osobnosti (Od osmi do dvanácti jsem měl trénink. Od dvanácti do jedné jsem obědval s manželkou Victorií. Od dvanácti do čtyř odpoledne jsme nakupovali. Od sedmi večer jsme byli na návštěvě u Toma …),třeba jako domácí úkol. Na další hodině přečtou svůj text a ostatní studenti hádají, čí den to byl.

(Aktivita Jany Harperové)

 

str. 116/cv. 10 :

Aktivita: Procvičení textu Historky ze života. >Schéma S11B. Studenti doplňují slova z tabulky.

 

str. 118: 

Učitel řekne studentům, že budou mluvit o jídle a receptech. Zeptá se jich, jaké je typické české jídlo a jaké je typické jídlo jejich země. Projeví zájem o recept. Vyzve studenty, aby mu recept řekli nebo napsali.. K tomu ovšem  potřebují partitivní genitiv.

Varianta:  Učitel přinese obrázky typických národních jídel (např. boršč, ryba a hranolky, jahodové knedlíky, klobása a zelí, buritos apod.). Mluví se studenty o tom, pro jaký národ jsou tato jídla typická a ptá se, co potřebujeme na jejich přípravu.

Varianta: Učitel využije Schéma S11C. Rozstříhat, skládat. Podobný postup jako u předchozí varianty.

 

str. 118/vstupní text

1. poslech (bez textu). První poslech je jako obvykle méně obtížný. Učitel rozdá studentům Schéma S11D. Pokud je to nutné, vysvětlí se neznámá slova. Studenti poslouchají text a zatrhávají potraviny, které v textu zaslechnou. Pak mezi sebou provedou kontrolu.

 

2. poslech (bez textu). Učitel rozdá studentům kvíz Schéma S11E. Studenti poslouchají text a zatrhávají pravdivá tvrzení.

 

3. poslech (bez textu). Učitel rozdá studentům kvíz Schéma S11F. Studenti zatrhávají formy genitivu sg., které slyší v textu. Zjišťují, že slova označující míry, váhy a kvantitu (kilo, deko, kousek, trochu, hodně…) vyžadují genitiv. Porovnávají tyto formy s modelem, který si osvojili v 10. lekci (např. tvarohu je jako supermarketu, šlehačky je jako školy, másla jako kina apod.)

 

Poznámka:  Funkce posesivního a partitivního genitivu se v angličtině vyjadřuje pomocí prepozice "of". Anglicky mluvícím studentům můžeme proto velmi zjednodušeně vysvětlit, že prepozice "of" je v češtině jakoby vyjádřena koncovkou.   

 

Aktivita 1: Pro zopakování textu můžeme použít Schéma S11J.

 

Aktivita 2: Schéma S11G. Rozstříhat, skládat. Pak tvořit nové možnosti (čeho ještě může být kus, hrnek apod.).

 

Aktivita 3: Studenti mohou dostat za domácí úkol, aby na příští lekci přinesli recept na své oblíbené jídlo, popřípadě jeho ukázku (pizzu, nějaký koláč apod).

Poznámka: POZOR! Při konverzaci o vaření volíme lehké a jednoduché postupy. Využíváme skutečnosti, že při vaření lze odměřovat suroviny na hrnky, lžíce a lžičky (například Američané jiné měření nepoužívají). To velmi dobře poslouží k procvičení partitivního genitivu.

Aktivita 4: Při procvičení partitivního genitivu můžeme studentům přečíst nějaký recept. Studenti počítají, kolikrát se tam objeví genitiv.

 

Aktivita 5: Učitel rozstříhá obrázky různých věcí  tak, aby byly obtížně poznatelné. Necháme pak studenty hádat, čeho jsou to části (to je  kus auta,  kus dortu, oko žirafy apod.).

POZOR: vzhledem ke slovní zásobě a obtížnosti genitivu může být tato zdánlivě jednoduchá a hravá aktivita pro studenty velmi obtížná. Nezapomeňme navíc, že v této fázi ještě nebyl procvičen genitiv sg. životných maskulin!

Lehčí varianta: učitel může  příslušná slova napsat na kartičky ( 1 sada: část, kus, oko… 2. sada:  domu, auta, žirafy). Studenti je pouze kombinují a přikládají k obrázkům. 

 

str.  120:

str.  120/cv. 20:

Plné znění textu najdete v textové příloze na str. 239.

 

Poznámka: Na této stránce se učí druhý model pro genitiv. Doposud studenti znali pouze genitiv sg.  neživotných maskulin, feminin a neuter (model jdu do supermarketu...). Nyní se musí naučit druhý model pro genitiv, který zahrnuje i  životná maskulina. Studenti si můžou vybrat, jestli se chtějí naučit model na str. 120 (Mína je kočka...), nebo model na straně 121 (Poslouchám písničky...).

 

Aktivita 1: Memory Test. Tuto paměťovou hru  lze využít k procvičení genitivu sg., ale velmi dobře funguje i jako vstupní aktivita. Vyzveme studenty, aby každý dal do sáčku/krabice/klobouku dvě až tři věci.  Poté tyto věci ukryjeme  a studenti  vzpomínají, co tam je a čí to je. Např. Je tam propiska, je modrá a stříbrná, plastová a kovová a je Martiny. Učitel může věc vrátit až poté, co ji studenti správně popíšou a řeknou jejího majitele. Hru může samozřejmě řídit i jeden ze studentů.

 

Aktivita 2: Schéma S11H. Studenti skládají fiktivní titulky z novin. Můžeme použít i skutečné výstřižky z novin.

 

Aktivita 3: Připravíme si obrázky vlajek známých států. Např. Čí je to vlajka? -To je vlajka Velké Británie.

 

Aktivita 4: Můžeme se vrátit k tématu rodiny (lekce 2). Studentům rozdáme papírky se slovy vdova, ženich, tchyně  apod. Jejich úkolem je vysvětlovat tyto výrazy jinými slovy. Ostatní hádají, o koho jde. Např. Je to maminka babičky nebo dědečka. - Je to prababička. Tato hra slouží nejen k procvičení genitivu, ale také k zopakování  slovní zásoby z lekce 3.

 

Aktivita 5: Ptejte se studentů: Jak se jmenuje matka vaší sestry? Otec vašeho otce? Manželka vašeho tatínka? Lze využít panel slovní zásoby z lekce 2. (Aktivita Kateřiny Holé).

 

Aktivita 6: Z časopisů vystříháme obrázky slavných lidí s jejich partnery, dětmi, rodiči apod. Studenti pak charakterizují jejich příbuzenské vztahy pomocí genitivu.

 

Aktivita 7: Připravíme si  fotografie/stručné charakteristiky asi šesti až deseti lidí (je dobré, když jde o nějaké konkrétní osoby, které známe. Lze využít  vlastní rodinu, fotografie několika manželských párů apod.). Řekneme studentům, že mezi těmito lidmi jsou určité příbuzenské nebo pracovní vztahy a oni si mají zahrát na psychology a odhalit, kdo ke komu patří a jaký vztah mezi sebou mají. Poté  jejich odhad porovnáme se skutečností.

Například:

Student: Myslím, že Alice je manželka Roberta.

Učitel: Ne. Alice je dcera Roberta.

 

Aktivita 8: Připravíme si obrázky několika lidí a několika bytů/domů/předmětů. Lidem dáme jména. Studenti pak vymýšlejí, čí je ten který byt/dům/předmět a proč. 

 

Aktivita 9: Pokud mají studenti stejné kulturní zázemí, můžou napsat text typu: Mám rád knihy autora/písničky zpěváka/hudbu skladatele/obrazy malířky, který/která se narodil v Liverpoolu, pak byl moc slavný, jeho žena byla Japonka... atd. Ostatní hádají, kdo je to: Máš rád písničky Johna Lennona.

(POZOR - pokud jsou studenti z různých zemí, může být tato aktivita velmi těžká!)

 

str.  122:

Na téma vaření a recepty a na stránku s příslušnou slovní zásobou reagují studenti naprosto odlišně. Ti, kteří rádi vaří, zde stráví mnoho šťastných chvil a také později se k tomuto tématu v hovoru o nových receptech rádi vracejí.  Pokud však studenti neradi vaří, jdeme dál a slovní zásobu vůbec neprocvičujeme. Studenty, které toto téma baví, můžeme nechat navštívit internetové stránky s recepty (zábavné jsou stránky baviče Petra Novotného, který sbírá bizarní recepty).

 

Písnička:

J. Suchý: Půl párku

J. Vejvoda: Škoda lásky

Učitelské manuály k jednotlivým lekcím