Manuál pro učitele

New Czech Step by Step a
Tschechisch Schritt für Schritt
Lekce 13

Zobrazit všechna schémata z lekce 13

Tato lekce se věnuje: základním pokynům k orientaci a představení a využití prefixů. Dále seznamuje studenty se slovesy chodit, jezdit a letět.

 

str. 134/cv.2:

Plné znění dialogu najdete v Textové příloze na str. 240.

 

str. 134 a 135: 

K orientaci můžou studenti využívat taky Gramatiku v kostce (schématické znázornění na konci 1. strany).

 

Aktivita 1: Schematický plán města ze strany 135 lze okopírovat, zvětšit a vybarvit. Bloudící turisty můžou představovat figurky z Lega.

 

Aktivita 2: Rozestavte po třídě lavice a rozvěste na ně názvy obchodů. Jeden student hledá "obchody"a chodí po třídě podle pokynů studentů (Např.: Kde je drogerie? -Jdi doprava, pak doleva, pak rovně....). Lze hrát i na stole se stavebnicí a figurkou.

 

str. 139/cv. 13:

Zvuková nahrávka zde

 

Aktivita 1: Studenti doplňují prefixy. Lze dělat i s poslechem. Schéma S13A.

 

Aktivita 2: Studenti mají seřadit rozstříhaný text. Schéma S13B.

 

Aktivita 3: Studenti doplňují slova z tabulky. Lze dělat i s poslechem. Schéma S13C.

 

Aktivita 4: Učitel  si připraví Lego, Duplo nebo jinou dětskou stavebnici (stačí i obyčejné barevné kostky) a figurku človíčka nebo malé autíčko. Na stole vystaví spolu se studenty nějaký komplikovaný terén (měl by tam být např. tunel, garáž, řeka s mostem, les, město, hora). Pak někdo "jde" nebo "jede"s figurkou nebo s autem.  Studenti říkají, jaký prefix se musí použít (např. vyjedu z garáže, objedu strom, přejedu most, projedu tunel...). (Aktivita Marie Poláčkové.)

 

Aktivita 5: K procvičení prefixů můžeme společně tvořit vyprávění o fiktivním výletu (každý student říká jednu větu, ve které musí překonat nějakou přírodní překážku). Vyprávění můžeme doprovázet malováním na tabuli.  

 

Aktivita 6: Studenti můžou jeden pro druhého namalovat fiktivní mapu a hledat tam ukrytý poklad.

 

Aktivita 7: Cvičebnice str. 78/cv. 7. Toto cvičení může učitel rozstříhat a studenti ho pak skládají. Schéma CvS13A

 

Poznámka: Studenti si za jednu lekci význam prefixů neosvojí a je třeba jim ho často připomínat. Kdykoliv proto později ve výuce narazíme na nějaké sloveso s prefixem, je dobré věnovat mu čas a zkoušet použít nové prefixy. Např. u slovesa překládat/přeložit studenti nejprve identifikují prefix (pře- )  a pak tvoří nová slova: nakládat/naložit, rozkládat/rozložit, skládat/složit... a odvozují jejich význam. Významy prefixů jsou zachyceny i v Gramatice v kostce, kterou jde u tohoto procvičování velmi dobře využít.

 

str. 140:

Ze sloves pohybu by studenti měli ovládnout slovesné dvojice imperfektivních sloves  chodit - jít,  jezdit - jet a létat - letět. Zatímco nová slovesa se v učebnici důsledně uvádějí jako imperfektivní tvar/perfektivní tvar, slovesa pohybu se uvádí s pomlčkou vždy v pořadí dlouhý tvar - krátký tvar. Tento zápis je zvolen proto, aby studenti vnímali určitou podobnost mezi imperfektivními (dělat) a nedeterminovanými (chodit) -  totiž opakovanost děje.. Determinovaná i nedeterminovaná  slovesa jsou  pouze imperfektivní.

 

Poznámka: Pro zjednodušení zde uvádím termíny dlouhá slovesa pohybu a krátká slovesa pohybu (místo nedeterminovaná - determinovaná).  Domnívám se, že pro začátečníky a nelingvisty je takové zjednodušení zcela přípustné a oprávněné, protože abstraktní lingvistické termíny jim nic neříkají a navíc anglické determined znamená něco jiného než v češtině. V následujícím seznamu koneckonců vidíme, že většina nedeterminovaných sloves pohybu opravdu delší je (a sloveso létat má dlouhé é).

chodit - jít,

jezdit - jet,

létat - letět 

nosit - nést,

vozit - vézt,

vodit - vést.

běhat - běžet

honit - hnát

tahat - táhnout

 

str. 141/cv. 15:

Zvuková nahrávka zde

Aktivita 1: Otázky před četbou textu Extrémista nebo realista? (slouží k předučení slovní zásoby).  Schéma S13D.

 

Aktivita 2: Otázky po četbě textu Extrémista nebo realista? Schéma S13E.

 

Aktivita 3: Správná a nesprávná tvrzení k textu Extrémista nebo realista?. Schéma S13F.

Aktivita 4: Schéma S13G. Doplňování slov do textu Extrémista nebo realista?

Aktivita 5: Schéma S13H. Kvíz.

 

str. 142:

Slovní zásobu z této lekce lze procvičit zcela okrajově, a to především  v souvislosti s textem o pokladu a s prefixy (musím vyjít na horu, obejít nebo přejít propast...). Můžeme se na tuto stránku vrátit později při procvičení lokálu sg. a pl.

Učitelské manuály k jednotlivým lekcím