Manuál pro učitele

New Czech Step by Step a
Tschechisch Schritt für Schritt
Lekce 15

 

Zobrazit všechna schémata z lekce 15

 

Tato lekce seznamuje studenty s kondicionálem a jeho využitím v češtině. Studenti se naučí tvořit kondicionální věty s kdyby a konstrukci Co mám dělat? - Měl/měla bys...

 

str. 154:

Tato strana je určena k domácímu prostudování.

 

str. 155.

Prostý kondicionál nejlépe procvičíme na "výmluvách" (např. Sportoval bych, ale nemám čas.)

 

Poznámka: Prostý kondicionál někdy anglické mluvčí mate tím, že angličtina  zde má několik výjimek, kdežto čeština je pravidelná (srv. mohl bych - I could, musel bych - I would have to, chtěl bych - doslova I would want, ale mnohem častěji jako frázeI would like). Je třeba si taky  uvědomit fakt, že anglické would nemusí vždy znamenat kondicionál v češtině. Např. When I was young my grandma would sit in a chair under the tree.. - Když jsem byl malý, babička seděla/sedávala na židli pod stromem. I said I would come tomorrow. - Řekl jsem, že zítra přijdu.

 

str. 157/cv. 9

Před čtením nebo poslechem textu Co by Čech řek/udělal jinak? může učitel vysvětlit studentům na nějakém konkrétním zážitku, co ho překvapilo v chování nějakých cizinců (mně například překvapilo, že si Američani dávají ubrousek v restauraci na klín nebo že mají vánoční stromeček už po celý prosinec). Může uvést i nějaký konkrétní případ toho, co cizince překvapuje na Češích. (Například Angličany udivuje, že Češi se na zastávce autobusu nestaví do řady nebo že si doma zouvají boty. Kanaďané a Japonci si je ale doma zouvají taky.).

Zvuková nahrávka zde

Aktivita 1: Co by John, Daniel, Hans, Roberto a Linda řekli, kdyby znali "české rituály"? Schéma S15A.

Aktivita 2: Procvičení  nových slov z článku Co by Čech řekl/udělal jinak? Schéma S15D. Rozstříhat, skládat.

 

str. 158:

Poznámka: Anglickému mluvčímu pomůže srovnání if I = kdybych,  if you = kdybys atd.

 

Aktivita 1: Učitel napíše na tabuli slova jako jezero, vodopád, rybník, divoká řeka, moře. Ptá se studentů: Co byste byli, kdybyste byli voda a proč? Podobně i dopravní prostředky, jídla, květiny, barvy, zvířata atd.

 

Aktivita 2: Tato hra předpokládá, že se zúčastnění dobře znají. Jeden člověk jde za dveře. Ostatní se domluví na osobě, o které budou mluvit a kterou všichni znají. Pak se ten, kdo byl za dveřmi, vrátí a ptá se: Co by tento člověk byl, kdyby byl kniha (živel, věc, květina, nástroj, dopravní prostředek, barva, zvíře...). Snaží uhádnout, o koho jde (může jít i o něj samotného).
 

Aktivita 3: Schéma S15B. Procvičení "kdyby-vět".

(Připravila Pavla Hanzlová.)

 

Aktivita 4: Schéma S15C. Procvičení  "kdyby-vět".

Rozstříhat, skládat. Studenti hledají příčinu (jet moc rychle) a důsledek (dostat pokutu). Pak dělají věty (Kdybys jel moc rychle, dostal bych pokutu).  Pak můžou dělat nové konce vět (Kdybych jel moc rychle, vyhrál bych Formuli 1).

 

str.159/cv. 14:

Zvuková nahrávka zde

Učitel vyzve studenty, aby se podívali na obrázek k textu a vytvořili k němu co nejvíce otázek. Všechny otázky zapíše na tabuli nebo na papír. Studenti se ptají třeba: Kdo jsou ty ženy? Kam telefonuje? Kde jsou? Kolik je hodin? Proč má jedna žena divné vlasy? Proč to auto nejde? apod. Pak následuje poslech textu. Studenti se snaží odpovědět na otázky, které si předem připravili, a učitel je škrtá/maže z tabule. Nevadí, že na některé otázky v textu nenajdou odpověď - můžou si ji vymyslet sami (např. Proč má jedna žena divné vlasy? - Protože má špatného holiče.)

 

POZOR - v otázkách k textu Margot má smůlu - nebo štěstí? v Activity Book na str. 89/cv.9 je chyba v první otázce: místo Moniku má být Filipa.  Omlouvám se - opravím v dotisku.

 

Aktivita 1: Kvíz k poslechu textu Margot má smůlu - nebo štěstí? Schéma S15E

 

str. 160/cv. 18: Plné znění textu najdete v Textové příloze na str. 240:

 

str.  161, 162:

Aktivita 1: Studenti si mohou zahrát na psychologa. Připraví portrét nějakého známého člověka s detailní analýzou jeho dobrých a špatných vlastností.  Ostatní studenti hádají, o koho jde.

 

Aktivita 2: Mohou se také snažit určitou vlastnost popsat jinými slovy.

Např. Ten člověk nerad pracuje. Vždycky, když musí pracovat, říká, že je unavený a nemocný. - Je líný.

Lze hrát i tak, že jeden student si sedne zády k tabuli. Na tabuli je nasáno: Jsem líný. Ostatní mu vysvětlují: Nerad pracuješ… atd. Student hádá, jaký je.

Pro individuální výuku lze losovat z kartiček. Student si vylosuje např. s nápisem Jsem líný a vysvětluje to učiteli podobným způsobem.

 

Aktivita 3: Studenti napíší tři své dobré vlastnosti a dvě špatné. Nepodepisují se. Papíry se složí, zamíchají a pak se losuje. Hádá se, kdo je kdo.

 

Písnička:

Kdyby tady byla taková panenka, která by mě chtěla,

J. Vodňanský, P. Skoumal: Kdyby prase mělo křídla.

J. Nohavica: Těšínská

 

Texty písní můžete najít na

http://hudba.hradiste.cz

Učitelské manuály k jednotlivým lekcím