Manuál pro učitele

New Czech Step by Step a
Tschechisch Schritt für Schritt
Lekce 16

 

Zobrazit všechna schémata z lekce 16

 

V této lekci se studenti mají naučit stupňování adjektiv  a dále se seznámí s tím, jak se tvoří adverbia. Jako konverzační téma bylo zvoleno  počasí.

 

str. 164 /vstupní text

 

Aktivita 1: Schéma S16I. Studenti poslouchají kazetu a řadí výrazy ve správném pořadí (tak, jak je slyší). Potom podle nich můžou převyprávět text.

 

Aktivita 2: Schéma S16L. Opakování vstupního textu. Studenti doplňují slova z tabulky ve správném tvaru.

 

str. 164:

Učitel může studenty upozornit, že když se při srovnávání vyjadřuje kvantitativní údaj, přidává se prepozice o (srv. sestra je mladší než já. ALE Sestra je o 2 roky mladší než já.)

 

Aktivita 1: K procvičení komparativu a superlativu adjektiv můžeme použít obrázky tří až čtyř lidí, psů, aut apod. které mezi sebou srovnáváme. Je dobré, když jde o vyhraněné typy.
 

Aktivita 2: Studenti se mohou porovnávat  mezi sebou (např. John má tmavší vlasy než já. Alice je nejlepší studentka. atd.)
 

Aktivita 3: K procvičení komparativu a superlativu adjektiv může každý student napsat na papírek jedno substantivum (je-li studentů málo, napíšou výrazy dva nebo tři). Pak se papírky složí a tři z nich se vylosují. Studenti se mezi vylosovanými slovy snaží najít co nejvíc souvislostí (často i nesmyslných nebo komických) vyjádřených komparativem nebo superlativem. Mohou se rozdělit do družstev, která mezi sebou soutěží.
 

str. 164 /cv. 1

Aktivita 1: Zábavnější modifikací cvičení je Schéma S16J. Rozstříhat, umístit na stůl bílou stranou vzhůru, studenti si losují otázky a ptají se navzájem.

 

Aktivita 2: Schéma S16K. Modifikace cvičení.

 

str. 165: 

Aktivita 1: Schéma S16A. Studenti poslouchají kazetu a doplňují chybějící slova.
 

Aktivita 2: Schéma S16B. Studenti doplňují slova z tabulky ve správném tvaru.

 

Aktivita 3: Schéma S16C. Studenti poslouchají kazetu a doplňují chybějící slova.

 

str. 166 /cv. 7
Učitel čte/postupně ukazuje/pouští k poslechu studentům text pohádky (Schéma S16D). Studenti hádají, co bude dál.
(Aktivita Michala Zídka)
 

str. 166 /cv. 9

Aktivita 1: Studenti řadí slova ze Schéma S16E tak, aby tvořila páry. Hledají souvislosti mezi nimi (např. slova svoboda x nenávist jsou opozita).

 

Aktivita 2: Schéma S16G. Doplňovat před poslechem (hádat podle významu) nebo při poslechu. Lze použít i jako test na paměť (po poslechu pro zopakování písničky).

 

Aktivita 3: Schéma S16H. Lze použít před poslechem, při poslechu i po poslechu.

 

str. 168 /cv. 11

Toto cvičení můžete modifikovat pomocí Schéma S16F. Schéma rozstříháte, položíte na stůl nepotištěnou stranou vzhůru, studenti si losují otázky a ptají se navzájem (např. Jíš rychle nebo pomalu? Bydlíš daleko nebo blízko?).

 


str. 169 :

Aktivita: Vystříhejte si obrázky různých lidí z časopisu. Každý student si v duchu vybere jeden obrázek a nahlas řekne, jak člověk na něm vypadá a proč. Ostatní studenti hádají, jaký obrázek má na mysli.

 

str.  170 - 171:

Při konverzaci o počasí používáme v zásadě tři typy vět:

1) být + adverbium (Je hezky. Je jasno.)

2) slovesné věty (Prší. Sněží.)

3) věty se subjektem (Je mlha. Je jinovatka.)

Toto rozlišení je nutné zejména pro minulý čas (srv. Bylo vlhko. Byla mlha. Pršelo.)

 

Aktivita: Z časopisů jako jsou Koktejl nebo National Geographic vystříháme obrázky krajin a říkáme, jaké na nich je  počasí. Lze využít i reprodukce starých obrazů.

Učitelské manuály k jednotlivým lekcím