Manuál pro učitele

New Czech Step by Step a
Tschechisch Schritt für Schritt
Lekce 19

 

Zobrazit všechna schémata z lekce 19

 

Tato lekce uvádí instrumentál . Tento pád se zde procvičuje okrajově na nástrojích a dopravních prostředcích, ale především v souvislosti s prepozicí s/se. Tematicky se lekce soustřeďuje na vztahy mezi lidmi ze dvou důvodů: jednak je to velmi frekventované téma a jednak se zde dobře procvičí prepozice s/se. Na rozdíl od starší verze této učebnice se zde vůbec neuvádí konstrukce být, stát se učitelem, ředitelem atd.

 

str.:199/cv.9:

Plné znění textu najdete v Textové příloze na str. 240.

 

str.199/cv. 10:

Aktivita 1: Učitel donese do třídy obrázky nejrůznějších lidí. Každý student si vybere jednoho člověka, vymyslí mu jméno a popíše ho podobně, jako jsou popsáni lidi v tomto cvičení. Pak studenti diskutují o tom, kdo s kým chodí a proč.

 

Aktivita 2:

Námět ke konverzaci/psaní:

Kdo má nejlepší vztah a proč?

1. matka se synem

2. matka s dcerou

3. otec se synem

4. otec s dcerou?

S kým z vaší rodiny  máte nejlepší vztah vy?

 

Aktivita 3: Jak by podle vás mělo vypadat ideální rande? (kdo, kde, kdy, jak, co říkat…)

 

str. 200/cv.12:

Plné znění textu najdete v Textové příloze na str. 240.

 

Aktivita: Studenti doplňují slova z tabulky do textu ve správném tvaru Schéma S19A.

 

str. 201/cv.16:

Plné znění textu najdete v Textové příloze na str. 240.

Řešení detektivky: Martin nespáchal sebevraždu, zabila ho Sandra. Důkaz je, že venku bylo velmi špatné počasí a pršelo. Sandra tvrdila že 2 hodiny chodila venku po parku. Přesto měla perfektní make-up, krásný účes a bílé džíny. Za deset minut by se nestihla takto upravit.

Aktivita: Schéma S19B. Tuto aktivitu vytvořila Pavla Hanzlová. Postupujte podle návodu ve schématu.

Učitelské manuály k jednotlivým lekcím