Manuál pro učitele

New Czech Step by Step a
Tschechisch Schritt für Schritt
Lekce 7

 

Zobrazit všechna schémata z lekce 7

 

Tato lekce shrnuje upevňuje a dále rozšiřuje znalosti, které studenti doposud získali, a to především konjugaci sloves v přítomném i minulém čase. Postupně se upevňuje i používání akuzativu - právě kvůli němu bylo zvoleno téma Inzeráty. Objevují se tu i další slovesa s akuzativem.

 

Poznámka: Pokud máte dojem, že váš student má z předchozích lekcí slovní zásoby a gramatiky naloženo ažaž, strany 74, 75, 76, 77 a stranu 82 (slovní zásoba) klidně přeskočte.

 

str. 74/cv. 2 Paní Smutná hledá byt :

Vstupní konverzace (před četbou a poslechem textu). Učitel položí studentům následující otázky:

Jaký byt máte?

Kdo má obvykle  malý byt?

Kdo má obvykle velký byt?

Jaký velký je podle vás ideální byt? (vysvětlí se pojem 1 + 1, 2 + 1 atd.)

1. poslech: (bez textu): Učitel zadá studentům otázku: Jaký problém má paní Smutná? (Jako obvykle při prvním poslechu je i zde otázka velmi jednoduchá).

2. poslech: (bez textu): Učitel vytiskne schéma Schéma S7I a rozdá ho studentům. Přečte s nimi věty a ujistí se, že studenti jim rozumí. Pak studenti poslouchají text Paní Smutná hledá byt. Ve schématu zaškrtávají správnou informaci.

Aktivita 1: Schéma S7A. Studenti poslouchají a doplňují text. Varianta: Lze psát jako "memory test", test paměti. V tomto případě studenti doplňují to, která si pamatují z předchozího poslechu a četby.

Varianta: Lze psát jako "memory test", test paměti. V tomto případě studenti doplňují to, která si pamatují z předchozího poslechu a četby. 

Aktivita 2: Schéma S7B. Studenti doplňují do textu slova z tabulky.

Aktivita 3: Využíváme obrázky z katalogu nějakého obchodu s nábytkem nebo pexeso s nábytkem. Studenti "zařizují" svůj ideální byt či dům. Můžou také popisovat vlastní příbytek.

 

Aktivita 4: Malování domu/bytu/kanceláře podle pokynů (lze i naslepo se zavázanýma očima). Např.: Namalujte velký dům. Uprostřed je stůl, vlevo je židle, vpravo je křeslo...

 

Aktivita 5: K procvičení slovesa vidět s akuzativem lze hrát hru, která se v angličtině jmenuje "I spy...". Česky by se mohla jmenovat třeba: "Vidím, vidím...". Někdo říká: "Vidím, vidím blabla. Blabla je modré, je nahoře, potřebuju blala, když piju... Ostatní hádají: Vidíš modrý hrnek?"

 

Str. 76:

Plné znění textu najdete v textové příloze na str. 239.

 

Poznámka: Na této stránce se objevuje model pro mužská životná maskulina a opakuje se model pro feminina: Hledám dobrého partnera. Hledám dobrou partnerku. Opět platí, že by se ho studenti měli pečlivě naučit. Učitel ho využívá tak, že když student v akuzativu sg. udělá chybu,  učitel ho neopravuje poukazem na tabulku či vzor, ale připomenutím této modelové věty.

 

Aktivita 1: Z časopisů  vystříháme obrázky různých lidí. Studenti si vyberou jednoho z nich a napíšou pro něj inzerát. Pak inzerát přečtou nahlas a ostatní  hádají, který člověk to je.

 

Aktivita 2: Z časopisů  vystříháme obrázky různých lidí. Studenti dělají páry a říkají, proč se ti lidé k sobě hodí.

 

Aktivita 3: Studenti pracují v párech. Jeden píše inzerát pro druhého. (Pozor: vhodné spíš pro mladé lidi, kteří se už znají).

 

Aktivita 4: Hledáme ideální pár. Každý student dostane Schéma S7J. Vyplní všechny kolonky (v kolonce "hledá"  vyplní představu ideální partnera, např. Hledá dobrého kamaráda/ bohatého milionáře apod.). Můžou taky namalovat obrázek ženy a muže, nebo jim učitel předem stáhne z internetu nějakou libovolnou fotografii.  Pak studenti chodí po třídě a hledají partnera pro "své" ženu a muže.

Varianta:  Dva studenti (nebo student a učitel) vyplní každý jednoho člověka a pak diskutují o tom, jestli můžou být dobrý pár nebo ne.

 

str. 76/cv. 9

Je možné, že tohle cvičení bude pro studenty hodně těžké.  Nemusí udělat inzeráty celé, ale měli by si je zkontrolovat v klíči. Uvědomí si zde totiž rozdíl mezi akuzativem feminin a maskulin, a také rozdílnost konstrukcí rád + aktivitamám rád + objekt.

 

str. 77/cv.11:

Aktivita 1: Před čtením textu Miluje Anežka Martina? Vystřihneme z časopisu obrázky dvou lidí (dobré je, aby mezi nimi byl určitý kontrast, např. elegantně oblečená slečna v kostýmu a kluk v džínách). Ukážeme je studentům a diskutujeme o tom, jaký je Martin a jaká je Anežka. (Aktivita Petry Bulejčíkové)

 

Aktivita 2:"Grab game." Učitel předem rozstříhá tabulku se slovy, která se v textu vyskytnou (Schéma S7H), a předučí/ověří jejich význam. Poté vyzve studenty, aby poslouchali text a uchopili vždy to slovo, které uslyší. Individuální studenti můžou slova řadit v pořadí, jak je slyší.

 

Aktivita 3:  Schhéma S7C. Studenti poslouchají a doplňují text.

Varianta: Lze psát jako "memory test", test paměti. V tomto případě studenti doplňují to, která si pamatují z předchozího poslechu a četby.

 

Aktivita 4: Schéma S7D. Studenti doplňují text výrazy z tabulky.

 

Aktivita 5: Zpřeházený text. Schéma S7E. Rozstříhat, skládat.

 

Aktivita 6: Schéma S7F. Studenti píšou věty podle naznačeného modelu.

 

Aktivita 7: Roleplay. Studenti připravují vlastní dialogy podle následujících zadání:

1. Anežka myslí, že Martin je přece jenom fajn kluk a že je škoda, že s ním nešla na rande. Role se obracejí, Anežka přemlouvá ke schůzce Martina.

2. Martin mluví s kamarádem. Kamarád se ho ptá na Anežku.

3. Kamarádka Anežky mluví s Anežkou. Ptá se jí, co dělala celý týden.

 

str. 77/nová slovesa:

Poznámka 1: Nová slovesa jsou v učebnici důsledně uváděna v obou svých vidových podobách (pokud je samozřejmě mají). Nezapomínejme však, že až  do lekce 12, kde se vid učí,  pracujeme pouze se slovesy imperfektními. Perfektivní tvary studenti pouze pasivně vnímají, ale zatím je nepoužívají. Pokud se na vid dotazují, obvykle se spokojí se stručným objasněním jeho role v jazyce: imperfektivní slovesa vyjadřují proces a perfektivní rezultát.

 

Poznámka 2: Anglickým mluvčím by měl učitel zdůraznit, že sloveso řídit není sloveso pohybu a že tedy nezmůžeme "řídit někam".  Anglické "to drive" se překládá českými výrazy jezdit - jet =  to drive to somewhere a  vozit -  vézt  =  to drive someone to somewhere.

 

Str. 78:

Poznámka 1: Lze upozornit na výjimky typu Vím to. Nevím nic.

Aktivita 1: Schéma S7G. Studenti do textu doplňují slovesa umět, vědět a znát.

 

Aktivita 2: K procvičení jak národností, tak sloves vědět a znát si můžeme připravit obrázky slavných lidí a v souvislosti s nimi hovořit o knihách, filmech, hudbě atd,, které lidi znají a mají rádi. Např. učitel se ptá: Znáte Sophii Lorenovou?/Víte, kdo je Sophia Lorenová?

Pokud student odpoví kladně, dostane za úkol napsat o dané osobnosti co nejvíce vět se slovesy znát a vědět.

Znám Sophii Lorenovou.

Vím, že je Italka.

Vím, že je herečka.

Vím že ráda fotografuje.

Znám její film … atd.

(Aktivita Petry Bulejčíkové.)

 

Str. 79:

Aktivita 1: Někdo tam je. Učitel dá studentům kartičky. Na každé z nich je jedno slovo (doktor, víno, čokoláda) nebo příslovečné určení místa (do školy, ve škole). Student pak musí popsat, co má na kartičce, a místo toho slova použije konstrukci:  Je to něco, co jím, když jsem nervózní. Je to sladké… Je to někdo, kdo pracuje v nemocnici, nosí bílou uniformu…Je to někdo, koho… Jsem někde, kde… Jdu někam, kam… Ostatní hádají (Je to čokoláda?)

(Aktivita Jany Harperové.)

 

Str. 80:

Aktivita 1: Studenti napíšou o sobě 5 negativních vět, z toho 2 - 3 musí být nepravdivé. (Nikdy jsem nejedla kočku. Nikdy jsem neletěla letadlem…, nebo Nikdy nepiju pivo. Nikdy neuklízím o víkendu…). Potom čtou postupně svému partnerovi ve dvojici, popř. učiteli, jednu větu po druhé a on musí hádat, jestli to je pravda nebo není. ( To je pravda. Myslím, že jsi nikdy nejedla kočku. To není pravda. Myslím, že jsi letěla…) Během této aktivity se studenti učí nejen produkovat, ale také porozumět. (často myslí, že první věta znamená, že jsem kočku jedla).

(Aktivita Jany Harperové)

 

Str. 81:

Aktivita 1. Prepozice "pro"  a "za" můžeme procvičit plánováním dárků (Mám šampon na vlasy pro maminku za 120 korun). Studenti mohou dárky také malovat na papírky a pak říkat, co pro koho mají.

 

Aktivita 2: Prepozici "na" můžeme procvičit pomocí následující aktivity. Učitel vystříhá z časopisů  různé obrázky.  Studenti vymýšlejí, na co jsou to reklamy, a píšou k nim příslušné reklamní texty a slogany.

 

Aktivita 3: Učitel řekne studentům, že jsou turisti a chtějí v ČR nakoupit dárky domů. Předem s nimi probere, jaké typické české výrobky si turisti kupují (např. křišťál, granáty, pivo, porcelán apod.). Pak je nechá napsat pět vět podle modelu Kupuju křšťálovou vázu pro maminku za 500 korun.

 

Aktivita 4: Učitel utvoří větu (Zítra ráno půjdu na snídani do kavárny). Student ji zopakuje a přidá něco dalšího (Zítra ráno půjdu na snídani do kavárny, potom půjdu do obchodu pro mléko). Takhle můžou pokračovat, dokud si to jsou schopni zapamatovat. Může to být i formou soutěže (kdo si to nepamatuje, vypadne ze hry)

(Aktivita Jany Harperové)

 

str. 82:

Na slovní zásobě bychom zde příliš neměli lpět, není tak důležitá  a slouží spíš ke konverzaci. Opět platí, že když si student z panelu slovní zásoby zapamatuje pět až šest slov, je to v pořádku! Ke slovní zásobě na téma dům a byt se ovšem nezapomínáme vrátit příležitostně - v lekci 14, kde můžeme drilem procvičovat lokativ, nebo např. v okamžiku, kdy si student pořídí nový byt nebo dům  a chce nám ho popsat.

 

Písnička: Simonová, Chladil: Kdo má židli, ten bydlí (Podle doporučení Dany Hánkové.)

Písnička: K procvičení sloves "vědět" a " znát" lze použít písničku Petra Jandy a  Olympicu Bon Soir Mademoiselle Paris.

 

Texty písní můžete najít na

http://hudba.hradiste.cz

Učitelské manuály k jednotlivým lekcím