Manuál pro učitele

New Czech Step by Step a
Tschechisch Schritt für Schritt
Lekce 8

 

Zobrazit všechna schémata z lekce 8

 

V této lekci se studenti naučí budoucí čas slovesa být, imperfektivních sloves a sloves pohybu jít, jet a letět.

Pro výuku češtiny jako cizího jazyka jsem rozdělila české futurum do čtyř skupin:

1. sloveso být (budu)

2. imperfektivní slovesa (budu dělat)

3. slovesa pohybu (půjdu, pojedu, poletím, ponesu, povedu, povezu… atd.)

4. perfektivní slovesa (udělám)

V této lekci se tedy studenti naučí první tři skupiny. S perfektivními slovesy se seznámí v lekci 12.

 

str. 84/cv. 1 a 2

Plné znění textu najdete v textové příloze na str. 239.

1. poslech (bez textu). Studenti poslouchají text a zaškrtávají správné odpovědi ve cv. 1 v učebnici.

2. poslech (bez textu). Studenti poslouchají text a doplňují cv. 2 v učebnici.

 

Aktivita 1: Schéma S8A. Studenti řadí rozstříhaný dialog.

Str. 85: Zde studenti procvičují budoucí čas slovesa být (budu) a imperfektivních sloves (budu dělat).

 

Str. 86:

Anglicky mluvící studenti si zapamatují slovo jet, které používáme pro dopravu pomocí dopravních prostředkůpřipodobněním k anglickému "jet plane", tryskáč, což je nade vši pochybnost dopravní prostředek. Tato mnemotechnická pomůcka ovšem trochu kulhá, protože "jet letadlem" neříkáme.

 

str. 87 a 88:  

Poznámka: Na těchto dvou stranách se učí budoucí čas sloves pohybu. Učit pouze jít, jet a letět bez  vyjádření cíle pohybu je ovšem nesmysl, a  proto se zde učí rovnou spojení  jít, jet, letět na + destinace. Zavádím zde termín "na-slova" , tedy slova, která v akuzativu i lokálu používají prepozici "na".  Tento termín vznikl z toho důvodu, že užití prepozice na v tomto významu provází řada výjimek a pravidla nejsou příliš průhledná  (prepozice na se používá pro otevřený prostor, povrch, lokality, instituce, ostrovy a poloostrovy, ale taky pro akce a aktivity, např. jdu na koncert, na diskotéku, na výstavu).  Tzv. "na-slova" pečlivě procvičujeme. Studenti by se je měli naučit používat automaticky.  Pokud si je tímto způsobem osvojí, nebudou mít později problémy s užíváním prepozic do a k (srv. do školy a ke škole).

 

Aktivita 1: Schéma S8B. Všechny kartičky rozstříháme. Studenti je řadí do tří sloupců  podle toho, jestli uvedené výrazy potřebují prepozici do, na nebo k (prepozice můžeme nadepsat). Pak můžou všechna slova kombinovat ve větách (Jdu na výstavu do galerie, na návštěvu ke kamarádovi) nebo plánovat vlastní program.

Poznámka: V této souvislosti si asi řeknete, že studenti ještě nemůžou používat prepozice do a k/ke, protože ještě neznají genitiv a dativ. Jednak se však výrazy typu jdu do práce nebo jdu k doktorovi můžou naučit jako fráze, jednak deklinace v celé učebnici není prioritou. Prioritou je správné užití sloves a prepozic (např. zde rozlišení prepozic do, na a k/ke).

 

Aktivita 2: Schéma S8C. Tento text s vynechanými destinacemi můžeme dát studentům další den jako "memory test". Studenti doplňují "na-slova".

 

Aktivita 3: Schéma S8D. Studenti řadí zpřeházený text o profesoru Higginsovi.

 

Aktivita 4: K procvičení "na-slov" lze použít následující aktivitu. Studenti radí učiteli nebo sobě navzájem. Např.:

Mám velký hlad. - Musíš jít na oběd!

Ztratil jsem pas.- Musíš jít  na ambasádu!

Chci poslouchat krásnou hudbu. - Musíš jít na koncert.

 

Aktivita 5: K procvičení "na-slov" můžeme využít Schéma S8E. Studenti se ptají jeden druhého tak, aby zjistili program celého týdne. Tuto aktivitu lze opět uvést tím, že se z diáře ztratily/vymazaly údaje, které je třeba zjistit.

Např. Kam půjdeš nebo pojedeš v pondělí? – V pondělí pojedu autem na konferenci.

 

str. 90/cv.18:  
Aktivita 1. "Grab game." Učitel předem rozstříhá tabulku se slovy, která se v textu vyskytnou (Schéma S8H), a předučí jejich význam. Poté vyzve studenty, aby poslouchali text a uchopili vždy to slovo, které uslyší. Individuální studenti můžou slova řadit v pořadí, jak je slyší. (Aktivita Petry Bulejčíkové)

Aktivita 2: Schéma S8F. Studenti poslouchají text a doplňují vynechaná slova.

Varianta: Lze psát jako "memory test", test paměti. V tomto případě studenti doplňují to, která si pamatují z předchozího poslechu a četby.

 

Aktivita 3: Schéma S8G. Studenti poslouchají text. Opravují nesprávná slova.
 
Aktivita 4: Roleplay.
Manžel a manželka se domlouvají, kam pojedou o víkendu/na dovolenou/na Vánoce a co tam budou dělat.
Rodiče a pubertální děti se domlouvají, kam pojedou o víkendu/na dovolenou/na Vánoce a co tam budou dělat.

 

Aktivita 5: Roleplay. Každý student dostane učitelem předem připravený papírek, na němž je napsáno, kdy a kam chce jet na dovolenou. Diskutují v párech a snaží se jeden druhého přesvědčit o svém názoru. (Papírky si můžou předem připravit i studenti a pak si z nich losují.)

Učitelské manuály k jednotlivým lekcím