We are creating and adding new exercises for each unit in the book for you. Follow us and stay tuned!

Unit 1

Page 11: Formální dialog
Page 12: Neformální dialog
Page 12: Neformální dialog 2
Page 12: Co je formální? Co je neformální?
Page 13: Konjugace slovesa být
Page 13: Konjugace slovesa být 2
Page 13: Dělat, rozumět, pracovat
Page 13: Slovesa být, dělat, rozumět a pracovat
Page 13: Slovesa být, dělat, rozumět a pracovat 2
Page 14: Kdo je to? Co dělá?
Page 16: Profese
Page 16: Test k lekci 1

Unit 2

Page 17: Lokality
Page 17: Kde je to?
Page 18: Gramatický rod
Page 18: Lokality a gramatický rod
Page 19: Doprava
Page 24: Lokality 2
Page 24: Test k lekci 2

Unit 3

Page 25: Jídelní lístek
Page 26: Co je dobré?
Page 27: V restauraci
Page 27: Jednou, dvakrát, třikrát…
Page 28: Co si dáte?
Page 30: Pozvání na kávu
Page 32: Jídlo a pití
Page 32: Test k lekci 3

Unit 4

Page 33: Eva a její rodina
Page 33: Eva a její rodina. Můj, moje
Page 34: Posesivní pronomina (můj, moje…)
Page 34: Posesivní pronomina (můj, moje…)
Page 37: Jaký kdo je
Page 40: Rodina
Page 40: Test k lekci 4

Unit 5

Page 40: Opakování a procvičení sloves z lekcí 1-5
Page 41: Kdy je to?
Page 43: Co děláte každý den?
Page 43: Co děláte každý den? 2
Page 44: Co rádi dělají?
Page 48: Denní program
Page 48: Test k lekci 5

Unit 6

Page 49: Eva mluví s Petrem. Co kdo dělal?
Page 49: Co jsi dneska dělal?
Page 51: Co jsi dělal, Tome?
Page 52: Kde jsi byl/byla?
Page 53: Prepozice v/ve, na, u
Page 53: Kde jsi byl/byla? 2
Page 56: Test k lekci 6

Unit 7

Page 58: Dům a byt
Page 58: Co kde doma děláte?
Page 58: Slovesa s akuzativem
Pages 58–59: Co kde je?
Page 59: Můj pokoj
Page 60: Zařizujeme byt nebo dům
Page 62: V hotelu
Page 63: Datum
Page 63: Datum 2
Page 64: Nábytek a zařízení
Page 64: Test k lekci 7

Unit 8

Page 65: Plánujeme víkend
Page 66: Futurum (budoucí čas)
Page 66: Futurum (budoucí čas) slovesa jít
Page 67: Eva a pan profesor Higgins
Page 67: Eva a pan profesor Higgins 2
Page 68: Prepozice do, na, k/ke
Page 68: Prepozice do, na, k/ke 2
Page 68: Do, na, k/ke 3
Page 72: Co můžeme dělat, když máme volno
Page 72: Test k lekci 8

Unit 9

Page 73: Lidské tělo
Page 73: Lidské tělo 2
Page 75: Chci se objednat u doktora
Page 76: Co říkají pacienti?
Page 77: U doktora
Pages 75-77: Co říká doktor/ka? Co říká pacient/ka?
Page 80: Lidské tělo 3
Page 80: Test k lekci 9

Unit 10

Page 81: Místo, kde bydlím
Page 82: Genitiv singuláru
Pages 83–84: Prepozice do, na, k /ke
Page 84: Odkud jde?
Page 85: Co Tom dneska dělal?
Page 86: Pozvání na návštěvu
Page 88: Znáte obchody?
Page 88: Kde to můžete slyšet?
Page 88: Test k lekci 10

Unit 11

Page 89: Co děláte v práci? Co děláte na dovolené v létě/v zimě?
Page 89: Na dovolené
Page 93: Prefixy
Page 94: Prefixy se slovesy pohybu
Page 94: Jak jel Petr poprvé autem
Page 96: Co potřebujeme, když cestujeme
Pages 80, 88, 96: Lidské tělo, obchody, cestovní potřeby
Page 96: Test k lekci 11

Unit 12

Page 98: Pozdravy a přání
Page 99: Co dělali/udělali Eva a Petr?
Page 100: Imperfektivní/perfektivní formy
Page 101: Co kdo udělal?
Page 102: Co plánujete na svátky?
Page 104: Domácí práce
Page 104: Test k lekci 12

Unit 13

Page 106: Kondicionál
Page 106: Výmluvy
Page 107: Co by bylo, kdyby…
Page 107: Co by bylo, kdyby… 2
Page 108: Štěstí, nebo smůla
Page 109: Chováme se zdvořile
Page 110: Co by měli dělat? Co jim poradíte?
Page 112: Vlastnosti
Page 112: Test k lekci 13

Unit 14

Page 113: Jak je dneska venku?
Page 113: Mluvíme o počasí
Page 117: Komparace nepravidelných adjektiv
Page 117: Komparace adjektiv
Page 119: Muzeum rekordů a kuriozit
Page 120: Počasí
Page 120: Test k lekci 14

Unit 15

Page 122: Telefonní dialogy
Page 124: Co můžete dělat/udělat na počítači?
Page 124: Co nemůžeme dělat na počítači?
Page 125: Nakupujeme dárky
Page 125: Dativ singuláru
Page 127: Pozvání na party
Page 128: Elektronika, počítač a internet
Page 128: Test k lekci 15

Unit 16

Page 129: Oblečení
Page 131: Mám rád/a x líbí se mi x chutná mi
Page 132: Nakupujeme oblečení
Page 132: Výrazy s objektem v dativu
Page 132: Výrazy s objektem v dativu 2
Pages 134-135: Osobní zájmena. Krátké formy a formy po prepozici
Page 135: Osobní zájmena po prepozici

Unit 18

Page 146: Vztahy mezi lidmi
Page 147: Vztahy mezi lidmi 2
Page 148: Detektivka Tragická hádka
Page 149: Časové prepozice
Page 152: Vztahy
Page 152: Test k lekci 18

Unit 19

Page 153: Imperativ
Page 154: Co komu řeknete?
Page 158: Co mám dělat?
Page 159: Laskavá slova a nadávky
Page 160: Příkazy a zákazy
Page 160: Příkazy a zákazy 2
Page 160: Test k lekci 19

Unit 20

Page 162: Partitivní genitiv sg.
Page 163: Určité a neurčité množství
Page 164: Co říkáme, když mluvíme o jídle?
Page 164: Vaříme a vážíme
Page 168: Vaříme, pečeme, smažíme
Page 168: Co potřebujeme, když vaříme
Page 168: Test k lekci 20

Unit 21

Page 169: Domácí mazlíčci
Page 170: Jak jsme nejeli na Kanáry
Page 172: Mluvíme o zvířatech
Page 172: Máme rádi zvířata
Page 174: Zoologická zahrada v Praze
Page 175: Přirovnání se zvířaty
Page 176: Zvířata
Page 176: Test k lekci 21

Unit 22

Page 177: Mluvíme o práci
Page 178: Rodičovská dovolená
Page 182: Jak se chovat při pracovním pohovoru
Page 182: Komparace adverbií
Page 182: Komparace adverbií 2
Page 184: Zaměstnání
Page 184: Test k lekci 22

Unit 23

Page 185: Kdo je největší Čech?
Page 186: Řadové číslovky
Page 187: Jára Cimrman
Page 188: Co se nosí do divadla?
Page 192: Kultura
Page 192: Test k lekci 23

Unit 24

Page 193: Co víte o České republice?
Page 194: Co víte o České republice? 2
Page 196: Památky UNESCO (zájmeno který)
Page 200: Stavby a památky
Page 200: Test k lekci 24
Did you like the practice – share
Read more