Poslechněte si krátké české zprávy.
Listen to short Czech news.

Text zprávy:
Velikonoce
Týden po prvním jarním úplňku se slaví Velikonoce. Velikonoční týden začal včerejší nedělí, které se říká Květná. Další dny v týdnu jsou Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Boží hod Velikonoční a Velikonoční pondělí. Velikonoce jsou významný křesťanský svátek, kdy si připomínáme zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Doprovází je také mnoho lidových tradic, spojených s vítáním jara. V Česku barvíme vajíčka, pečeme beránka a mazanec, muži a děti si kupujou nebo pletou pomlázku a na Velikonoční pondělí chodí na koledu. Doufejme, že se počasí zlepší a užijeme si příjemné dny volna.

Aktivity a cvičení k této zprávě ke stažení ve formátu PDF Word

Další cvičení k tomuto tématu najdete v aplikaci Wordwall


Krátké české zprávy můžete sledovat i na Youtube, kde si můžete zapnout nebo vypnout titulky nebo můžete zprávy pustit pomaleji.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní (CC BY-SA 4.0).

Did you like the article – share
Read more