Manuály pro učitele

Podle jaké učebnice učíte ?
Čeština expres 1 Čeština expres 2 Čeština expres 3 Čeština expres 4 Česky krok za krokem 1 Česky krok za krokem 2 New Czech Step by Step Tschechisch Schritt für Schritt Czech Express 1 Czech Express 2

Pro přístup k manuálu klikněte na obálku.

Související publikace

PhDr. Zdena Malá: Hry a aktivity pro výuku češtiny pro cizince (úroveň A1.1)

V publikaci najdete kopírovatelné pracovní listy, které vám pomohou zpestřit výuku češtiny pro začátečníky. Jsou to aktivity, které pomáhají procvičit a zafixovat správné používání gramatických struktur probíraných na této nejnižší úrovni – akuzativ singuláru substantiv a konjugaci verb v přítomném i minulém čase. Nejedná se o doplňování nebo tvoření tvarů, ale o jejich praktické použití při hravých aktivitách, kdy student musí přemýšlet nejen o formě, ale i obsahu. Většina aktivit je určena pro párovou nebo skupinovou práci. Aktivity byly vytvořeny jako doplňující materiál při práci k učebnicím Czech Express 1, Čeština expres 1 nebo NEW Czech Step by Step. Publikaci si můžete objednat přímo u autorky paní Zdeny Malé: zdmala@centrum.cz.

Jiřina Bartošová: Perný den (úroveň A1)

Publikace Perný den je určena studentům na úrovni A1. Vychází ze slovní zásoby užité v učebnicích Čeština expres 1 a 2. Obsahuje původní text, který slouží jako doprovodná četba ke studiu. Text je kromě obrázků napomáhajících porozumění doplněn také audio nahrávkou, cvičeními a výkladovým slovníčkem. Text provede cizince některými situacemi běžného dne (domov, seznámení se, představování, návštěva koncertu apod.) obdobně jako učebnice, přitom se ale jedná o ucelený příběh. Studenti mohou knížku použít k samostudiu, ale stejně tak je vhodná i k práci v hodinách – ilustrace lze využít ke konverzaci, otázky v závěru slouží jako podnět pro vlastní tvorbu. Publikaci je možné objednat přes internetové knihkupectví Kosmas (http://www.kosmas.cz/) nebo přímo v nakladatelství ASA, s.r.o - asa@asa.cz, www.asa.cz. ISBN: 978-80-87353-01-1