We are creating and adding new exercises for each unit in the book for you. Follow us and stay tuned!

Unit 1

Page 8: Dopis kamarádovi
Page 9: Dopis kamarádovi 2
Page 10: Gramatický rod substantiv
Page 11: Modely konjugace
Page 11: Reflexivní slovesa
Page 13: Země, národnosti, jazyky
Page 14: Úřední formulář
Page 14: Úřední formulář 2
Page 16: Test k lekci 1

Unit 2

Page 17: Rodinné vztahy
Page 18: (Ne)tradiční rodina
Page 21: Slovesa s akuzativem
Page 22: Prepozice na, nad, pod, před, za, mezi + akuzativ
Page 25: Jídlo a pití, v restauraci
Page 26: Test k lekci 2

Unit 3

Page 27: Mista k bydlení
Page 28: Na hradě a na hausbótu
Page 31: Slovesa s akuzativem a lokálem
Page 34: Dům a byt
Pages 34–35: Hledám byt
Page 36: Test k lekci 3

Unit 4

Page 37: Jak můžeme cestovat?
Page 38: Cesta kolem světa za 80 dní
Page 41: Prepozice do, na, k a v, na, u
Page 42: Recept na bábovku
Pages 44–45: Orientace
Page 46: Test k lekci 4

Unit 5

Page 47: Kdo kde pracuje?
Page 48: Čím jste chtěli být a čím jste?
Page 51: Slovesa s instrumentálem
Page 52: Prepozice nad, pod, před, za, mezi + instrumentál; na + lokál
Pages 54–55: Hledám práci
Page 56: Test k lekci 5

Unit 6

Page 58: Krtkovi je 50!
Page 60: Prepozice a pády
Page 61: Slovesa s dativem
Page 64: Přání a gratulace
Pages 64–65: Přání a gratulace 2
Page 66: Test k lekci 6

Unit 7

Page 68: Sběratelé a sběratelky
Page 72: Nominativ a akuzativ plurálu
Page 73: Zvířata
Page 74: Kde to můžete koupit?
Page 74–75: Obchody a nakupování
Page 76: Test k lekci 7

Unit 8

Page 77: Kdy slavíme české svátky a tradice?
Page 78: České svátky
Page 82: Časové prepozice
Page 83: Časové výrazy
Pages 84–85: Pozvání a návštěva
Page 86: Test k lekci 8

Unit 9

Page 87: Domácí práce
Page 88: Ženy a muži v dnešní společnosti
Page 90: Imperfektivní a perfektivní slovesa
Page 94: Služby
Pages 94–95: Služby 2
Page 96: Test k lekci 9

Unit 10

Page 97: Sporty a hry
Page 98: To byla jízda!
Page 100: Sloveso jet s prefixy
Page 103: Slovesa pohybu s prefixy
Pages 104–105: Jedeme na dovolenou
Page 106: Test k lekci 10

Unit 11

Page 107: Co dělat proti stresu?
Page 108: O princezně solimánské
Page 108: O princezně solimánské 2
Page 109: O princezně solimánské 3
Page 110: Konstrukce s akuzativem a dativem
Page 114: Lidské tělo
Pages 114–115: Nemoci, úrazy a ošetření
Page 116: Test k lekci 11

Unit 12

Page 117: Kultura a umění
Page 118: Do Mnichova na Janáčka
Page 118: Do Mnichova na Janáčka 2
Page 119: Velká města
Page 121: Genitiv plurálu
Page 124: Mluvíme o umění
Page 126: Test k lekci 12

Unit 13

Page 127: Jaký kdo je?
Page 128: Ztracené a znovu nalezené
Page 128: Ztracené a znovu nalezené 2
Page 130: Slovesa vyjadřující změnu
Page 132: Komparace adverbií
Page 133: Můj bratr a já
Page 136: Test k lekci 13

Unit 14

Page 138: Co (taky) najdete v českých novinách
Page 140: Lokál plurálu
Page 142: Názvy zemí, měst a hor v genitivu a lokálu pl.
Page 142: Kam na víkend?
Page 143: Idiomatické výrazy s národnostmi
Page 144: Počítač a internet
Page 146: Test k lekci 14

Unit 15

Page 147: Bohatí a chudí
Page 147: Bohatí a chudí 2
Page 149: Slovesa -žívat/-žít
Page 151: “Aby-věty”
Page 152: Co by měl/a dělat? Co měl/a dělat?
Page 154: Co můžeme dělat na poště a v bance?
Page 156: Test k lekci 15

Unit 16

Page 157: Chováte se ekologicky?
Page 158: Eko a bio – móda, nebo životní styl?
Page 160: Dativ plurálu
Page 161: Prepozice s dativem
Page 163: Spojky a spojovací výrazy
Page 164: Jak bylo včera?
Page 166: Test k lekci 16

Unit 17

Page 168: Firma Čokola prosperuje!
Page 169: Linda Duong píše formální dopis
Page 169: Formální a neformální čeština
Page 170: Instrumentál plurálu
Page 172: Víceslovné prepozice
Page 174: Služební cesta
Page 176: Test k lekci 17

Unit 18

Page 177: Oblečení
Page 177: Oblečení 2
Page 178: Šaty, o kterých sní i princezny
Page 179: Slovesa spojená s oblečením
Page 180: Pomnožná substantiva
Page 182: Deklinace číslovek
Page 186: Test k lekci 18

Unit 19

Page 188: Co víte o době komunismu?
Page 190: Reflexivní se a si
Page 190: Jak se žilo na začátku dvacátého století
Page 191: Deskriptivní pasivum
Page 192: Deskriptivní pasivum 2
Page 195: Systém školství v ČR
Page 196: Test k lekci 19

Unit 20

Page 197: Významné osobnosti české kultury
Page 198: O Libuši
Page 199: Babička
Page 203: Z jakého textu to je?
Page 204: Spisovná a obecná čeština
Page 205: Hlavní principy českého pravopisu
Page 208: Test k lekci 20
 
Did you like the practice – share
Read more