Zde pro vás postupně připravujeme a přidáváme cvičení ke všem lekcím.  Sledujte nás a zůstaňte s námi!

Lekce 1

Strana 8: Dopis kamarádovi
Strana 9: Dopis kamarádovi 2
Strana 10: Gramatický rod substantiv
Strana 11: Modely konjugace
Strana 11: Reflexivní slovesa
Strana 13: Země, národnosti, jazyky
Strana 14: Úřední formulář
Strana 14: Úřední formulář 2
Strana 16: Test k lekci 1

Lekce 2

Strana 17: Rodinné vztahy
Strana 18: (Ne)tradiční rodina
Strana 21: Slovesa s akuzativem
Strana 22: Prepozice na, nad, pod, před, za, mezi + akuzativ
Strana 25: Jídlo a pití, v restauraci
Strana 26: Test k lekci 2

Lekce 3

Strana 27: Místa k bydlení
Strana 28: Na hradě a na hausbótu
Strana 31: Slovesa s akuzativem a lokálem
Strana 34: Dům a byt
Strany 34–35: Hledám byt
Strana 36: Test k lekci 3

Lekce 4

Strana 37: Jak můžeme cestovat?
Strana 38: Cesta kolem světa za 80 dní
Strana 41: Prepozice do, na, k a v, na, u
Strana 42: Recept na bábovku
Strany 44–45: Orientace
Strana 46: Test k lekci 4

Lekce 5

Strana 47: Kdo kde pracuje?
Strana 48: Čím jste chtěli být a čím jste?
Strana 51: Slovesa s instrumentálem
Strana 52: Prepozice nad, pod, před, za, mezi + instrumentál; na + lokál
Strany 54–55: Hledám práci
Strana 56: Test k lekci 5

Lekce 6

Strana 58: Krtkovi je 50!
Strana 60: Prepozice a pády
Strana 61: Slovesa s dativem
Strana 64: Přání a gratulace
Strany 64–65: Přání a gratulace 2
Strana 66: Test k lekci 6

Lekce 7

Strana 68: Sběratelé a sběratelky
Strana 72: Nominativ a akuzativ plurálu
Strana 73: Zvířata
Strana 74: Kde to můžete koupit?
Strany 74–75: Obchody a nakupování
Strana 76: Test k lekci 7

Lekce 8

Strana 77: Kdy slavíme české svátky a tradice?
Strana 78: České svátky
Strana 82: Časové prepozice
Strana 83: Časové výrazy
Strany 84–85: Pozvání a návštěva
Strana 86: Test k lekci 8

Lekce 9

Strana 87: Domácí práce
Strana 88: Ženy a muži v dnešní společnosti
Strana 90: Imperfektivní a perfektivní slovesa
Strana 94: Služby
Strany 94–95: Služby 2
Strana 96: Test k lekci 9

Lekce 10

Strana 97: Sporty a hry
Strana 98: To byla jízda!
Strana 100: Sloveso jet s prefixy
Strana 103: Slovesa pohybu s prefixy
Strany 104–105: Jedeme na dovolenou
Strana 106: Test k lekci 10

Lekce 11

Strana 107: Co dělat proti stresu?
Strana 108: O princezně solimánské
Strana 108: O princezně solimánské 2
Strana 109: O princezně solimánské 3
Strana 110: Konstrukce s akuzativem a dativem
Strana 114: Lidské tělo
Strany 114–115: Nemoci, úrazy a ošetření
Strana 116: Test k lekci 11

Lekce 12

Strana 117: Kultura a umění
Strana 118: Do Mnichova na Janáčka
Strana 118: Do Mnichova na Janáčka 2
Strana 119: Velká města
Strana 121: Genitiv plurálu
Strana 124: Mluvíme o umění
Strana 126: Test k lekci 12

Lekce 13

Strana 127: Jaký kdo je?
Strana 128: Ztracené a znovu nalezené
Strana 128: Ztracené a znovu nalezené 2
Strana 130: Slovesa vyjadřující změnu
Strana 132: Komparace adverbií
Strana 133: Můj bratr a já
Strana 136: Test k lekci 13

Lekce 14

Strana 138: Co (taky) najdete v českých novinách
Strana 140: Lokál plurálu
Strana 142: Názvy zemí, měst a hor v genitivu a lokálu pl.
Strana 142: Kam na víkend?
Strana 143: Idiomatické výrazy s národnostmi
Strana 144: Počítač a internet
Strana 146: Test k lekci 14

Lekce 15

Strana 147: Bohatí a chudí
Strana 147: Bohatí a chudí 2
Strana 149: Slovesa -žívat/-žít
Strana 151: „Aby-věty“
Strana 152: Co by měl/a dělat? Co měl/a dělat?
Strana 154: Co můžeme dělat na poště a v bance?
Strana 156: Test k lekci 15

Lekce 16

Strana 157: Chováte se ekologicky?
Strana 158: Eko a bio – móda, nebo životní styl?
Strana 160: Dativ plurálu
Strana 161: Prepozice s dativem
Strana 163: Spojky a spojovací výrazy
Strana 164: Jak bylo včera?
Strana 166: Test k lekci 16

Lekce 17

Strana 168: Firma Čokola prosperuje!
Strana 169: Linda Duong píše formální dopis
Strana 169: Formální a neformální čeština
Strana 170: Instrumentál plurálu
Strana 172: Víceslovné prepozice
Strana 174: Služební cesta
Strana 176: Test k lekci 17

Lekce 18

Strana 177: Oblečení
Strana 177: Oblečení 2
Strana 178: Šaty, o kterých sní i princezny
Strana 179: Slovesa spojená s oblečením
Strana 180: Pomnožná substantiva
Strana 182: Deklinace číslovek
Strana 186: Test k lekci 18

Lekce 19

Strana 188: Co víte o době komunismu?
Strana 190: Reflexivní se a si
Strana 190: Jak se žilo na začátku dvacátého století
Strana 191: Deskriptivní pasivum
Strana 192: Deskriptivní pasivum 2
Strana 195: Systém školství v ČR
Strana 196: Test k lekci 19

Lekce 20

Strana 197: Významné osobnosti české kultury
Strana 198: O Libuši
Strana 199: Babička
Strana 203: Z jakého textu to je?
Strana 204: Spisovná a obecná čeština
Strana 205: Hlavní principy českého pravopisu
Strana 208: Test k lekci 20
 
 
Líbilo se vám cvičení – sdílejte
Čtěte dále