We are creating and adding new exercises for each unit in the book for you. Follow us and stay tuned!

Unit 8

Page 7: “Aby-věty”
Page 7: “Aby-věty” 2
Page 8: Druhá pozice
Page 9: Krátká osobní zájmena v genitivu, dativu a akuzativu
Page 10: Do jaké kategorie patří tyto věci?
Page 12: Test k lekci 8

Unit 9

Page 15: Deklinace zájmen kdo, co
Page 15: Deklinace zájmen kdo, co 2
Page 16: Odkdy dokdy?
Page 18: Jak ušetřit čas
Page 18: Dativ plurálu
Page 20: Test k lekci 9

Unit 10

Page 22: Profese
Page 23: Maskulina animata – nominativ a akuzativ plurálu
Page 23: Nejlepší povolání
Pages 6, 14, 25: Co říkáte na nákupu, na úřadě a když hledáte práci?
Page 26: Počítač a elektronika
Page 28: Test k lekci 10

Unit 11

Pages 30–31: Názvy zvířat
Page 31: Komparace adverbií
Page 32: Osobní zájmena po prepozici
Page 33: Slovesa + akuzativ
Page 34: Nominativ a akuzativ pl. Ma substantiv
Page 35: Pája má rád zvířata
Page 36: Test k lekci 11

Unit 12

Page 38: Vyjadřujeme věk
Page 39: Spojky a spojovací výrazy
Page 40: Etapy života
Page 41: Lokál plurálu
Page 42: Škola a etapy života
Page 44: Test k lekci 12

Unit 13

Pages 46 and 99: Typická česká jídla
Page 47: Lékař mluví o zdravém stravování
Page 48: Genitiv plurálu
Page 49: Co používáme, když vaříme?
Page 50: Vaříme, pečeme, smažíme
Page 52: Test k lekci 13

Unit 14

Page 54: Kulturní a sportovní akce
Page 55: Pasivum
Page 57: Zájmeno který
Page 58: Plánujeme výlet
Page 58: Instrumentál plurálu
Page 60: Test k lekci 14
Did you like the practice – share
Read more