Zde pro vás postupně připravujeme a přidáváme cvičení ke všem lekcím. Sledujte nás a zůstaňte s námi!

Lekce 8

Strana 7: „Aby-věty“
Strana 7: „Aby-věty“ 2
Strana 8: Druhá pozice
Strana 9: Krátká osobní zájmena v genitivu, dativu a akuzativu
Strana 10: Do jaké kategorie patří tyto věci?
Strana 12: Test k lekci 8

Lekce 9

Strana 15: Deklinace zájmen kdo, co
Strana 15: Deklinace zájmen kdo, co 2
Strana 16: Odkdy dokdy?
Strana 18: Jak ušetřit čas
Strana 18: Dativ plurálu
Strana 20: Test k lekci 9

Lekce 10

Strana 22: Profese
Strana 23: Maskulina animata – nominativ a akuzativ plurálu
Strana 23: Nejlepší povolání
Strany  6, 14, 25: Co říkáte na nákupu, na úřadě a když hledáte práci?
Strana 26: Počítač a elektronika
Strana 28: Test k lekci 10

Lekce 11

Strany 30–31: Názvy zvířat
Strana 31: Komparace adverbií
Strana 32: Osobní zájmena po prepozici
Strana 33: Slovesa + akuzativ
Strana 34: Nominativ a akuzativ pl. Ma substantiv
Strana 35: Pája má rád zvířata
Strana 36: Test k lekci 11

Lekce 12

Strana 38: Vyjadřujeme věk
Strana 39: Spojky a spojovací výrazy
Strana 40: Etapy života
Strana 41: Lokál plurálu
Strana 42: Škola a etapy života
Strana 44: Test k lekci 12

Lekce 13

Strany 46 a 99: Typická česká jídla
Strana 47: Lékař mluví o zdravém stravování
Strana 48: Genitiv plurálu
Strana 49: Co používáme, když vaříme?
Strana 50: Vaříme, pečeme, smažíme
Strana 52: Test k lekci 13

Lekce 14

Strana 54: Kulturní a sportovní akce
Strana 55: Pasivum
Strana 57: Zájmeno který
Strana 58: Plánujeme výlet
Strana 58: Instrumentál plurálu
Strana 60: Test k lekci 14
Líbilo se vám cvičení – sdílejte
Čtěte dále