Česky krok za krokem 1 (CKZK1)

Čeština expres 1–4 (CE1, CE2, CE3, CE4)

úroveň A1, A2

úroveň A1, A2

24 lekcí

4 × 7 lekcí

vhodné pro dlouhodobější nebo intenzivní kurzy

vhodné pro krátkodobé nebo neintenzivní kurzy

výuka češtiny s použitím zprostředkovacího jazyka

výuka češtiny i bez zprostředkovacího jazyka

vhodné pro studenty mluvící slovanskými jazyky

zaměření na každodenní život v ČR

podrobná vysvětlení gramatiky

maximálně zjednodušená gramatika

hlubší porozumění jazyku

rychlý progres

velká slovní zásoba, hodně textů

užitečné fráze, komiksy

4 jazykové verze
anglická, ruská, německá, ukrajinská

6 jazykových verzí
CE1-CE2: anglická, ruská, německá, ukrajinská, španělská, polská
CE1-CE4: anglická, ruská, německá

audionahrávky on-line

audionahrávky on-line, kartičky flashcards on-line

rozsáhlé materiály pro učitele on-line

rozsáhlé materiály pro učitele on-line

Česky krok za krokem 2 (CKZK1)

úroveň B1, 20 lekcí