Připravujeme

Lída Holá, Pavla Bořilová: Čeština expres 4 (úroveň A2/2)


cz

Učební komplet Čeština expres 4 je pokračováním stejnojmenné řady učebnic, ve které doposud vyšly tři svazky: Čeština expres 1 a Čeština expres 2 pro úroveň A1 a Čeština expres 3 pro první polovinu úrovně A2 dle SERR. Tento komplet má obdobnou strukturu jako již vydané díly a stejně jako ony obsahuje sedm lekcí přinášejících užitečná komunikační témata (například Jeden den v mém životě, Cestování, Máme doma zvířátko, Práce nebo zábava a další). Stejně jako předchozí díly zprostředkuje seznámení s živým, autentickým jazykem. Neomezuje se na výčet gramatických pravidel a cvičení, ale naopak klade důraz na praktické osvojení jazyka a systematicky rozvíjí všechny řečové dovednosti. Důležitou složkou výuky je kontextualizace a personalizace daných témat, která posilují komunikativní a sociokulturní kompetence studujících. Stranou nezůstává ani rozvoj lingvistické kompetence a jazykových prostředků. Podobně jako u již vydaných dílů sestává i komplet Čeština expres 4 z česky napsané učebnice a pracovního sešitu a z Přílohy, která obsahuje slovní zásobu a detailnější gramatická a lexikální vysvětlení (v angličtině, němčině a ruštině). Součástí kompletu je i zvukové CD. Pomoc a inspiraci učitelům poskytne kopírovatelný manuál pro učitele včetně testů ke každé lekci na www.czechstepbystep.cz.