Co lze dělat na první lekci

Váháte, jak začít hodinu s novým kurzem? Vyberte si jednu z uvedených aktivit.  Ale pozor:

  1. Uvedené aktivity předpokládají určitou znalost slovní zásoby a gramatiky, proto nejsou vhodné pro naprosté začátečníky.
  2. Učitel by měl předem zvážit tykání a vykání ve třídě a dohodnout se se studenty, jak se budou oslovovat (například: Můžeme si všichni tykat. /Prosím, mně vykejte, protože musíme trénovat i vykání, ale vy si tykejte./Prosím, mně vykejte, ale mezi sebou si můžete tykat nebo vykat, jak chcete. apod.) Této dohodě by pak měl přizpůsobit zadání aktivit a příklady (např. Máte x Máš…)

 

1. Řetězení

Učitel vyzve studenty, aby řekli, jak se jmenují, odkud jsou, a dodali jednu informaci o své osobě.

Učitelka: Já jsem Hana, jsem z České republiky a mám ráda zelený čaj.

Student 1: To je Hana, je z ČR a má ráda zelený čaj. Já jsem Anna, jsem z Ruska a mám ráda kávu.

Student 2: To je Hana, je z ČR a má ráda zelený čaj. To je Anna, je z Ruska a má ráda kávu. Já jsem Hans, jsem z Německa a nemám rád knedlíky.

2. Hledání otázek

Učitel napíše na tabuli odpovědi na otázky o své osobě, které se ho týkají. Například:

– Z Moravy

– Jsem učitelka, učím češtinu a angličtinu.

– Italské jídlo, kávu a červené víno.

– Čtu, plavu a hraju tenis.

Studenti tvoří otázky k uvedeným odpovědím. Pak na stejné otázky odpovídají ve dvojici a informují ostatní o tom, co se od partnera dozvěděli.

3. Doplňování vět a hledání aspoň dvou společných odpovědí.

Studenti doplní věty. Pak pracují ve dvojicích nebo skupinách a hledají, co mají společné.

V létě jsem………………………………………………………………………………………………………….

Umím dobře………………………………………………………………………………………………………..

Vůbec neumím …………………………………………………………………………………………………..

Mluvím………………………………………………………………………………………………

Rád/a poslouchám ……………………………………………………………………………………………..

Rád/a hraju ……………………………………………………………………………………………………….

Když mám čas,…………………………………………………………………………………………………..

Když jsem byl malý/byla malá……………………………………………………………………………….

4.Ty jsi můj člověk!

Učitel nejprve vysvětlí, že úsloví „Ty jsi můj člověk!“ znamená, že máme hodně společného nebo podobného. Poté studenti doplní otázky (lze je odstřihnout a nechat studenty tvořit otázky samotné). Pak studenti pracují ve dvojicích nebo skupinách a hledají, co mají společné.

 

Ty jsi můj člověk!

Jaký sport máte rád/a?         Jaká barva se vám líbí?     Co rád/a děláte, když máte volno?

 Jaké oblečení rád/a nosíte?       Jaké filmy máte rád/a?         Jaké jídlo máte rád/a?

Jaké hry rád/a hrajete?                Jakou hudbu máte rád/a?

……………………………………………………………………………………..…………….

 

aktivitaotázka+ / –
jídlo
barva
aktivita, když mám volno
hudba
filmy
oblečení
sport
hra

5. Symbol

Každý si vezme jeden předmět, který ho charakterizuje. Předměty se vybírají z toho, co má student u sebe (v tašce, v kabelce, na lavici). Například Eva si vezme klíč a říká:

Já jsem Eva a to je můj symbol, protože jsem ráda doma.

Chodí po třídě, seznamují se. Pak učitel aktivitu zastaví, všichni se seřadí do kruhu a každý má za úkol představit člověka po pravici/libovolného člověka, kterého si pamatuje:

To je Eva, její symbol je klíč, protože je ráda doma.

6. Záludný dotazník

Studenti nejdřív vyplní tento dotazník:

Dotazník
slavný herec/ slavná herečka:
země, do které byste chtěli jet:
povolání, které byste opravdu nemohli dělat:
číslo od 5 do 100:
jídlo a pití
číslo od 1 do 10:
tolik druhů ovoce nebo zeleniny, kolik je číslo předtím:

Pak pracují v páru, ptají se a odpovídají na otázky, přičemž používají údaje, které vyplnili v dotazníku.

Jak se jmenuješ? – Britney Spearce

Odkud jsi? – Z Grónska.

Co děláš? – Jsem řidič(ka) formule 1.

Kolik je ti let? – 99

Co jíš a piješ každý den? – Biftek a čokoládu.

Kolik máš dětí? – 5

Jak se jmenujou? –  Mrkev, Celer, Petržel, Paprika a Špenát.

Vypadá to primitivně, ale je to opravdu legrační. Potom se studenti samozřejmě ptají na to, co je pravda.

7. Společné tvoření vět

Nejprve se studentů zeptáme, co o sobě neznámí lidé chtějí vědět. Například:

Jak se jmenuješ?

Odkud jsi?

Kde pracuješ?

Máš rodinu?

Co máš rád?

Co rád děláš? atd.

Tyto otázky se napíší na tabuli.

Studenti se rozdělí skupin pro třech až čtyřech lidech. V těchto skupinách spolu nějakou dobu mluví (stačí cca 7 – 10 minut) a snaží se o sobě zjistit co nejvíce informací. Poté mají za úkol tvořit věty, a to tak, aby každý z nich řekl jenom jedno slovo.  Například:

1 student: Alice 2. student: 3. student: ráda:4. student: čokoládu.

8. Seznamovací dotazník

Studenti tvoří otázky, ptají se navzájem a hledají někoho, kdo…

Otázka, např. Máš zajímavé hobby?Jméno
mít zajímavé hobby (= zajímavého konička)
nemít televizi
mít víc než tři sourozence
mít zajímavou práci
umět hrát na kytaru
mít ve jméně písmeno „B“
mít rád techno
nemít rád knedlíky
mít doma nějaké zvíře
nepít alkohol

9. Flaška

Na tuto hru potřebujeme jednak prostor, jednak hravé studenty. Jeden člověk drží plastovou láhev, ostatní sedí v kruhu kolem něj. Člověk s lahví jde k nejbližšímu sedícímu a snaží se ho ťuknout lahví do hlavy. Sedící tomu může zabránit tak, že zvolá jméno někoho z přítomných, např. „Veronika“. Člověk s lahví běží k jmenovanému, tj. k Veronice, a vše se opakuje. Když se člověku s lahví podaří nějakého sedícího udeřit dřív, než řekne nějaké jméno, vymění se. Účelem je hry důkladně procvičit jména přítomných.

9. Dotazník To můžu podepsat!

Učitel vysvětlí studentům, že úsloví „Pod to se můžu podepsat“ znamená, že s tím souhlasím. Poté je vyzve, aby si přečetli následující věty a zvážili, pod co se „můžou podepsat“, tj., co je i o nich. Tato tvrzení mohou zatrhnout, označit křížkem nebo fajfkou. Lze vymyslet i další věty, ale pozor na určitou citlivost informací. Tento podklad lze využít ke kladení doplňujících otázek nebo k další diskusi.

Poznámka: Tuto aktivitu lze také přejmenovat na „To jsem celý/á já“, nebo něco podobného.

10. Pod to se můžu podepsat.

Jsem zamilovaná/zamilovaná.
Pláču při romantických filmech.
Občas večer nebo v noci „vyluxuju“ ledničku.
Domácí úkoly píšu až ve škole.
Občas jsem schopný/schopná utratit všechny peníze, které mám.
Jsem dost ctižádostivý/ctižádostivá.
Rád/a bych změnil/a povolání.
Jsem zapomnětlivý/á a co si nenapíšu, to nevím.

11. Už jsi někdy…

Učitel vyzve studenty, aby si přečetli následující věty a doplnili odpovědi. Tento podklad lze využít ke kladení doplňujících otázek nebo k další diskusi.

Už jste někdy vařili pro víc než dvacet lidí?
Už jste někdy podváděli v testu?
Už jste někdy platili pokutu za jízdu na černo?
Už jste někdy dali někomu facku?
Už jste někdy mluvili s nějakým slavným člověkem?
Už jste někdy rozbili něco cenného v supermarketu nebo na návštěvě?

 

 

Líbil se vám článek – sdílejte
Čtěte dále