Čeština expres START

Připravujeme
Prolistovat publikaci
Ukázky z publikace Čeština expres START

Publikace Čeština expres START představuje přípravný kurz studia češtiny jako cizího/druhého jazyka, který může předcházet práci s učebnicemi na úrovni A1 a dalších úrovních. Obsah všech sedmi kapitol je zaměřen na sféru každodenního praktického života. Studující se seznamují s předměty, které je obklopují (popis třídy a pokoje nebo věci běžné potřeby) a učí se orientovat v prostředí, se kterým se denně setkávají (nakupování, orientace).

Více o publikaci
Tištěná verze
Autor:

Lída Holá

Úprava a písmo:

Radana Lencová

Počet stran:

96

ISBN:

978-80-7470-440-6

Komplet obsahuje:

knihu

Potřebujete pomoc či poradit? Kontaktujte nás:
E-mail:
Domluvíte se s námi:
Navazující publikace