Čeština expres START

Hodnocení Prolistovat publikaci
Ukázky z publikace Čeština expres START

Publikace Čeština expres START představuje přípravný kurz studia češtiny jako cizího/druhého jazyka, který může předcházet práci s učebnicemi na úrovni A1 a dalších úrovních. Obsah všech sedmi kapitol je zaměřen na sféru každodenního praktického života. Studující se seznamují s předměty, které je obklopují (popis třídy a pokoje nebo věci běžné potřeby) a učí se orientovat v prostředí, se kterým se denně setkávají (nakupování, orientace).

Více o publikaci
Tištěná verze
247 Kč
E-verze ISSUU
5,99 €
Úroveň:

přípravný materiál k A1 (co jsou úrovně?)

Autor:

Lída Holá

Úprava a písmo:

Radana Lencová

Počet stran:

96

ISBN:

978-80-7470-440-6

Komplet obsahuje:

knihu

Koupit v e-shopu
za
247 Kč
vč. DPH
(290 Kč vč. DPH plná cena)
Úroveň:

přípravný materiál k A1 (co jsou úrovně?)

Autor:

Lída Holá

Úprava a písmo:

Radana Lencová

Počet stran:

182

ISBN:

978-80-7470-459-8

Komplet obsahuje:

knihu a písanku

Koupit e-verzi ISSUU
za
5,99 €
vč. DPH
(5,44 € bez DPH)
Jak koupit tištěnou učebnici?
Jak používat učebnice Čeština expres na ISSUU?
Jak koupit e-verzi ISSUU?
Často se nás ptáte
Proč není v přípravném materiálu Start víc vysvětlená gramatika?

Materiál je určen pro výuku bez mediačního jazyka, takže podobná vysvětlení by ani nebylo jak zprostředkovat. Studující přítomnost gramatických jevů vnímají, ale osvojují si je podobně jako svůj mateřský jazyk, tj. takříkajíc „za pochodu“, odvozováním pravidel z praktických příkladů na základě pozorování a poslechu a prostřednictvím častého opakování jednoduchých struktur. Učí se tak mluvit česky přirozeně a beze strachu, a to již od první hodiny.

Potřebujete pomoc či poradit? Kontaktujte nás:
E-mail:
Domluvíte se s námi:
Co o nás říkají učitelé a studenti

S učebnicí Čeština Start jsem se seznámila ještě před vydáním jako její lektorka. Nyní podle ní učím studenta ze Sýrie a funguje moc dobře. Jsem spokojená s velkým množstvím opakovacích cvičení v materiálu pro učitele. Pochvaluji si i velké řádky a větší velikost písma, odpovídají potřebám studentů začátečníků, kteří obvykle píšou jako naši prvňáčci.

Navazující publikace