Česky krok za krokem 1

Hodnocení Prolistovat učebnici Audio ukázkatrack 18
Ukázky z učebnice Česky krok za krokem 1

Učebnice Česky krok za krokem 1 je určena pro výuku na úrovních A1 a A2. Je vhodná pro studenty s vážnějším a dlouhodobým zájmem o češtinu, studenty ze slovanských zemí a jako doplněk učiva i pro univerzitní studenty.

Více o učebnici
Tištěná verze
594 Kč
E-verze ISSUU
14,41 €
Úroveň:
Autor:

Lída Holá

Počet stran:

204 + 72 stran přílohy

Komplet obsahuje:

učebnici, přílohu

Jazykové verze učebnice:
Vyberte si
Koupit v e-shopu
za
594 Kč
vč. DPH
(699 Kč vč. DPH plná cena)
Úroveň:
Autor:

Lída Holá

Počet stran:

204 + 56 stran přílohy

Komplet obsahuje:

učebnici, přílohu, 2 × audio CD

Jazykové verze učebnice:
Vyberte si
Koupit v e-shopu
za
14,41 €
vč. DPH
(13,10 € bez DPH)
Video představení učebnice
Jak koupit tištěnou učebnici?
Jak používat e-verzi ISSUU Česky krok za krokem?
Jak koupit e-verzi ISSUU?
Často se nás ptáte
Jak se liší řada učebnic Čeština expres a Česky krok za krokem?

Učebnice z řady Čeština expres pokrývají v krátkých lekcích základní komunikační témata. Jak napovídá název, jsou určeny pro rychlý progres studentů, kteří se chtějí za krátkou dobu domluvit v základních komunikačních situacích. Je tedy vhodná pro kratší, intenzivní kurzy a poskytuje možnost výuky bez zprostředkovacího jazyka. Oproti tomu řada Česky krok za krokem postupuje pomaleji, nabízí větší množství slovní zásoby, textů, cvičení a používá tradičnější, více gramaticky orientovanou metodu výuky. Podrobněji viz tato tabulka.

Dokončil/a jsem učebnici Česky krok za krokem 1, ale potřebuju si látku ještě zopakovat. Jaké materiály mi můžete doporučit?

Probranou látku si můžete zopakovat v řadě učebnic Čeština expres 1-4, kde se probírají podobná témata s jinými, méně náročnými dialogy. Tím si zopakujete a upevníte jazykové znalosti a dovednosti.

Hledám něco ke čtení. Máte něco lehkého na úrovni A1 nebo A2?

Ano, podívejte se na publikace z edice Adaptovaná česká próza. Pro úroveň A1 nabízíme populární publikaci Pejsek a kočička, která je primárně určena dětem, ale své čtenáře určitě najde i mezi dospělými studenty. Pro vyšší úroveň A2 nabízíme tyto svazky.

Má učebnice Česky krok za krokem 1 pokračování?

Ano, lze pokračovat dalším dílem, učebnicí Česky krok za krokem 2, která vás dovede na úroveň B1.

Potřebujete pomoc či poradit? Kontaktujte nás:
E-mail:
Domluvíte se s námi:
Co o nás říkají učitelé a studenti

Práce s ČKZK1 je zcela výjimečná: lekce v ní – a poté i s ní – jsou bohaté, komunikativní a neuvěřitelně zábavné. Vše v ní má svůj smysl, nic v ní není jen tak. Studenti ji milují a práci s ní si očividně užívají.

V učebnici „Česky krok za krokem 1“ mám ráda témata pro skoro každou kapitolu – zajímavé a velmi univerzální (napřiklad jídlo, rodina, obchody, počasí nebo cestování). Kromě toho jsou na internetu dostupné plakáty (čísla, konjugace a deklinace).

Учебники Čeština expres 1–4 и Česky krok za krokem 1–2 хорошо сбалансированы: динамичные, развивают  все необходимые навыки, учат вещам, которые студенты действительно смогут использовать в реальной жизни. Мне, как учителю, работать с ними одно удовольствие, т.к. на сайте представлены готовые планы уроков с множеством дополнительных заданий, активит и игр.

The book is very good for learning at home, the free downloads on the website are efficiently helping the individual learning. Easy to understand for beginners.

Krok za krokem / Schritt für Schritt konnte ich Tschechisch immer mehr verstehen, sprechen und schreiben.  Ich hätte nie gedacht, dass man eine slawische Sprache mit sieben Fällen so schnell erlernen kann. Dadurch, dass das Lehrbuch  so farbenfroh und kreativ gestaltet ist, war ich immer motiviert alle Lektionen durchzugehen. Dank der informativen, amüsanten Lesetexte und Hörverstehen, konnte ich innerhalb kurzer Zeit tschechisches Sprachgefühl entwickeln. Mithilfe einfacher, gut strukturierter Erklärungen wurde die Grammatik leicht verständlich vermittelt und ich konnte sie durch die vielen Übungen schnell verinnerlichen. Dieses Lehrbuch fördert sehr vielseitig alle Sprachkompetenzen, gibt dabei einen weiten Einblick in die tschechische Kultur und ermutigt dadurch im Alltag selbstbewusst Tschechisch zu sprechen. Durch das einzigartige Konzept des Lehrbuchs konnte ich eine individuelle Lernweise entwickeln. Letztendlich ist so Tschechisch meine Herzenssprache geworden. / A tak se čeština stala jazykem mého srdce.

Na Czech Step by Step se mi líbí, že nestojí na místě, neustále se vyvíjejí a přizpůsobují době a potřebám studentů. Je k dispozici spousta doplňujících materiálů a díky tomu má lektor snazší práci. Obdiv a dík autorům!