Česky krok za krokem 2


Lída Holá, Pavla Bořilová

cz Koupit publikaci Česky krok za krokem 2 v našem e-shopu Koupit publikaci Česky krok za krokem 2 v e-shopu Kosmas

Ukázky z učebnice Česky krok za krokem 2

Česky krok za krokem 2 - ukázky z učebnice Česky krok za krokem 2 - ukázky z učebnice Česky krok za krokem 2 - ukázky z učebnice

Ukázky z přílohy Česky krok za krokem 2

Česky krok za krokem 2 - ukázky z přílohy Česky krok za krokem 2 - ukázky z přílohy Česky krok za krokem 2 - ukázky z přílohy

Ukázky ze zvukové CD Česky krok za krokem 2

CD 1 - lekce 1 - 10

track 06 track 17 track 29 track 42 track 50

CD 2 - lekce 11 - 20

track 01 track 11 track 47 track 72 track 82

Učebnice Česky krok za krokem 2 je druhý díl oblíbené učebnice New Czech Step by Step/Tschechisch Schritt fur Schritt. Přináší ve 20 lekcích opakování gramatické látky, která byla probrána v prvním díle, a zároveň výrazně rozšiřuje slovní zásobu a prohlubuje komunikační kompetence studentů. Učebnice systematicky rozvíjí všechny čtyři řečové dovednosti: čtení, poslech, mluvený a písemný projev. Vstupní texty se orientují na zajímavá témata ze všech oborů lidské činnosti, zatímco závěrečná část každé lekce, nazvaná Čeština pro každý den, přibližuje každodenní život v ČR. Po dokončení učebnice dosáhnou studenti úrovně B1 podle oficiálního popisu Prahové úrovně – češtiny jako cizího jazyka. Veškerý text včetně přístupného výkladu gramatických jevů je v češtině. Součástí knihy jsou česko-anglicko-německo-ruský výběrový slovníček, brožura Česká gramatika v kostce 2 a dvě audio CD.

Bezplatný manuál pro učitele k učebnici Česky krok za krokem 2

208 + 4 strany příloh a 84 stran + 8 stran Česká gramatika v kostce 2, 1300 g, 2 audio CD, 849 Kč vč. DPH.
ISBN 978-80-86903-92-7