Čeština expres 4 (A2/2)

Lída Holá, Pavla Bořilová

cz Koupit publikaci Čeština expres 4 (anglická verze / English version) v našem e-shopu Koupit publikaci Čeština expres 4 (německá verze / deutsche Version) v našem e-shopu Koupit publikaci Čeština expres 4 (ruská verze / русская версия) v našem e-shopu

Ukázky z učebnice Čeština expres 4

Čeština expres 4 - ukázky z učebnice Čeština expres 4 - ukázky z učebnice Čeština expres 4 - ukázky z učebnice

Ukázky z přílohy (anglické verze) Čeština expres 4

Čeština expres 4 - ukázky z přílohy (anglické verze) Čeština expres 4 - ukázky z přílohy (anglické verze) Čeština expres 4 - ukázky z přílohy (anglické verze)

Ukázky ze zvukového CD a z bezplatných on-line nahrávek Čeština expres 4

track 06 track 07 track 08 track 44 track 47

Publikace Čeština expres 4 pokrývá druhou polovinu úrovně A2 a navazuje tak na učebnice Čeština expres 1–3. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v každodenních komunikačních situacích (např. témata Nakupujeme, Na úřadě a v bance, Mluvíme o práci, Počítač a internet, Školy v České republice a mnohá další). Stejně jako předchozí díly zprostředkuje učebnice seznámení s živým, autentickým jazykem. Neomezuje se na výčet gramatických pravidel a cvičení, ale klade důraz na praktické osvojení jazyka a systematicky rozvíjí všechny řečové dovednosti. Důležitou složkou výuky je kontextualizace a personalizace daných témat, které posilují komunikativní a sociokulturní kompetence studujících. Stranou nezůstává ani rozvoj lingvistické kompetence a jazykových prostředků. Komplet Čeština expres 4 sestává podobně jako předchozí díly z česky napsané učebnice a pracovního sešitu a z Přílohy, která obsahuje slovní zásobu a detailní gramatická a lexikální vysvětlení v mediačních jazycích. V Příloze nechybí ani klíč ke cvičením a stránkový i abecední slovníček. Součástí kompletu je i zvukové CD. Audionahrávky a kopírovatelný manuál pro učitele jsou zdarma k dispozici na Čeština expres 4 (A2/2) - Manuál pro učitele.

Učebnice 120 str., Přílohy 84/88 str., brož., 1 CD, 440 Kč vč. DPH
ISBN 978-80-7470-205-1 (anglická verze/English version);
ISBN 978-80-7470-033-0 (německá verze / deutsche Version);
ISBN 978-80-7470-207-5 (ruská verze/pусская версия)