Manuál pro učitele

Czech Express 1 a 2
Úvod pro učitele k učebnici

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

představuju vám nový výukový materiál k češtině pro cizince Czech Express, sestávající ze dvou knižních publikací Czech Express 1 a Czech Express 2 a z doprovodného CD ROMU Czech Express. V následujících řádcích zodpovím některé dotazy, které se nového materiálu týkají.

Jakou úroveň jazyka učebnice Czech Express 1 a Czech Express 2 pokrývají?

Po dokončení obou dílů učebnice dosáhne student komunikační úrovně A1.

Proč Czech Express 1 a Czech Express 2 vznikly?

Učebnice jsou určeny pro skupinové i individuální kurzy s nízkou časovou dotací (viz níže), pro které doposud neexistoval vhodný výukový materiál. V kurzech češtiny pro cizince se totiž pravidelně objevuje značné množství studentů, kteří nechtějí nebo nemůžou věnovat výuce dostatečné množství času, ale přesto chtějí zvládnout základy jazyka a domluvit se v základních komunikačních situacích (např. pracovně vytížení manažeři, učitelé jazyků přijíždějící pouze na omezenou dobu, studenti na studijních pobytech, obchodníci, kteří přijíždějí na služební cesty, ale i mnozí další).

Jakou časovou dotaci Czech Express 1 a Czech Express 2 vyžadují?

Pro výuku každé lekce je zapotřebí v průměru 8 vyučovacích hodin (vyučovací hodinou rozumíme 45 minut výuky). Za 90 minut by tedy měl učitel probrat vždy přibližně čtvrtinu lekce. Pokud připočítáme přibližný čas potřebný na testy a opakování, vyžaduje probrání obou učebnic kurz o délce 120 vyučovacích hodin.

Tyto údaje jsou samozřejmě pouze orientační. Pokud například učitel plně využije všech možností, které materiál nabízí (např. drily, karty se slovní zásobou, veškeré materiály nabízené ke stažení v Manuálu pro učitele včetně testů apod.), může rozšířit délku kurzu až na 140 hodin. Naopak při výuce např. Slovanů či falešných začátečníků lze učebnice "projet" již za pouhých 100 hodin výuky.

Jakou metodu Czech Express 1 a Czech Express 2 používají?

Učebnice využívají komunikační metodu výuky, v níž je probíraná látka založena na situacích, ve kterých se student ocitá, ne na tradičním řazení gramatických jevů. Je samozřejmé, že tento způsob výuky se vám oproti tradiční gramatické metodě může zdát nezvyklý (např. adjektiva typu dobrý, dobrá, dobré, které se v tradičně orientovaných učebnicích učí hned na začátku, se zde studenti učí spíše lexikálně a komplexněji se s nimi seznamují až v lekci 10). Tento způsob výuky v žádném případě neznamená podcenění nebo dokonce ignorování gramatiky! Snaží se však využívat gramatiku funkčně a prakticky, jako prostředek k dosažení komunikačních kompetencí, ne jako účel studia.

Proč je textová část pouze česky a vysvětlení gramatiky je odsunuto dozadu?

Z předchozího odstavce vyplývá i odpověď na tuto otázku. Student si má jazyk osvojovat především prostřednictvím textů a cvičení, explicitní gramatické vysvětlení mu v tom má pouze pomáhat. Gramatická vysvětlení v zadní části knihy jsou určena především k samostudiu. Proto by měl učitel v závěru každé vyučovací hodiny upozornit studenty na stránky s odpovídající gramatikou. Studenti si můžou tyto stránky prostudovat doma a v příští hodině se zeptat na případné nejasnosti.

Dalším důvodem je, že pokud učebnice vyjde v jinojazyčné jazykové mutaci (viz níže), gramatiku lze snadno přepracovat a "ušít na míru" tomu kterému jazyku.

Jak mám pracovat s Manuálem pro učitele?

Manuál pomáhá učiteli v přípravě na lekci. Nemůže a nechce však suplovat plán lekce, který si učitel vytváří sám. Poskytuje pouze vodítko a doplnění, s jehož pomocí si učitelé sami "komponují" své lekce podle potřeb a nároků svých studentů.

Vyjdou učebnice Czech Express 1 a Czech Express 2 i v jiných jazykových mutacích?

Ano, jinojazyčné jazykové mutace společně s nakladatelem plánujeme. V nejbližších letech bychom chtěli vydat německou a ruskou jazykovou mutaci. Každá učebnice si však na sebe musí takříkajíc vydělat... :-)

Jak pokračovat po dokončení učebnic Czech Express 1 a Czech Express 2?

Vzhledem k tomu, že v současné době další díly učebního programu Czech Express z časových důvodů neplánuju, doporučuju učitelům navázat učebnicí NEW Czech Step by Step nebo Tschechisch Schritt fur Schritt. CE1 a CE2 se rovnají obsahu jejích prvních deset lekcí, které lze případně projít formou rozšířeného opakování.

Jaké další materiály lze při výuce používat spolu s učebnicemi Czech Express 1 a Czech Express 2?

Během výuky doporučuju používat publikaci Česká gramatika v kostce (k dostání v angl. a něm. jazykové mutaci) a CD ROM Czech EXPRESS (k dostání na adrese www.langmaster.cz v angl. mutaci, německá mutace se připravuje). Stejně jako u mých ostatních učebnic je vám i v případě CE1 a CE2 k dispozici Manuál pro učitele na www.czechstepbystep.cz, která přináší spoustu dalších volně kopírovatelných materiálů, aktivit a výukových doporučení. Výhodou těchto materiálů je, že jsou lexikálně i gramaticky kompatibilní s učebnicemi CE1 a CE2.

Lída Holá

Učitelské manuály k jednotlivým lekcím :