Manuál pro učitele

New Czech Step by Step a
Tschechisch Schritt für Schritt
Lekce 14

 

Zobrazit všechna schémata z lekce 14

 

Tématem této lekce je životopis. Aby studenti mohli mluvit o tom, kde se narodili, žili, pracovali, studovali atd., musí znát lokál. Proto je tato lekce věnována výuce lokálu sg.  Pro studenty není lokál nový - s několika modely pro lokál sg. se seznámili už v lekci 4 (např. v kanceláři, v restauraci, ve škole...).

 

str. 144:

Tato strana je, jak je u vstupních stran pádů obvyklé, určena spíše pro samostudium. Učitel ji může zadat k prostudování jako domácí úkol.

 

str. 145:

K výkladu a  procvičení lokálu singuláru se zde uvádějí zjednodušená pravidla. Lze namítnout, že nejsou zcela přesná, což je pravda. Jejich výhodou však je, že jsou snadno zapamatovatelná a začátečníkům zcela postačí pro běžná označení míst.

 

str. 147: 

Jak učit lokativ (doporučená vstupní aktivita):

Učitel se zeptá studentů, co dělali včera. Konverzace na toto téma.

Učitel řekne studentům, že jim poví/dá text o tom, co dělal včera on. Upozorní je, že v textu budou tři prepozice, které vyjadřují, KDE byl. Všechny tyto prepozice už studenti znají z předchozí výuky. Studenti poslouchají /čtou text a identifikují prepozice v, na a u. (Pozor: nejsou to prepozice s lokativem, ale prepozice vyjadřující lokaci!).

Text může vypadat například jako Schéma S14E.

Poté, co studenti v textu identifikovali prepozice v, na a u, si prohlédnou obrázek v učebnici na str. 146 a uvědomí si význam předložek. Učitel upozorní na to, že prepozice "na" vyjadřuje nejen povrch  a otevřený prostor, ale taky akce a aktivity, ostrovy, instituce… Připomene studentům, že tzv. "na–slovy" jsme se zabývali už v lekci 8.

Schéma S14F Rozstříhat, skládat. Studenti pracují v párech. Přemýšlejí, k jaké prepozici  slova (která zde jsou již ve správných  pádových formách) zařadit. Pak si výsledek práce porovnávají.

Poté následují další cvičení.

 

str. 147 - 148: 

Aktivita 1: K procvičení lokálů můžeme využít i obrázků různých typů obydlí. Diskutujeme o tom, kdo by chtěl bydlet ve vile, na hausbótu, na zámku apod. a proč.

 

Aktivita 2:  K procvičení lokálu můžeme hrát hru Řekni mi, kde jsem. Schéma S14A. Každý student dostane jednu kartičku a popisuje, co kolem sebe vidí ("jsem v/na blabla a vidím tam..."). Nesmí ovšem použít výraz uvedený na kartičce ani slova z něho odvozená. Ostatní hádají, kde je.

 

Aktivita 3:  Aktivita po víkendu. Studenti po víkendu popisují to, co viděli kolem sebe. Ostatní hádají, kde byli.

 

Aktivita 4: Studenti napíšou na papírky místo, kde byli o víkendu. Papírky se zamíchají, učitel losuje a čte.  Ostatní hádají, kdo byl v kině, na výstavě, v hospodě apod.

 

Aktivita 5: Každý student dostane jedno neobvyklé slovo, předem napsané na papírku (např. polštář, opice, , kráva, nos atd.). Studenti vyprávějí, kde byli o víkendu/včera, přičemž musí toto slovo ve svém vyprávění použít. Ostatní hádají, jaké slovo to bylo. POZOR: tato aktivita je podle mých zkušeností vhodná pouze pro pokročilé studenty.

 

Aktivita 6: Malovaný diktát (studenti malují obrázek podle pokynů jednoho z nich/učitele). Používají prepozice v, na, u.

 

str. 148/cv. 3

Toto cvičení je určeno k procvičení prepozic v a na. Pokud chcete procvičit i tvoření lokálu, použijte Schéma S14B.  

 

Aktivita: K procvičení lokálu můžete použít text Na dovolené ze staré Czech Step by Step (např. text rozstříhat a skládat, číst jako přerušovaný text apod.). POZOR: Text je pozměněn a zkrácen. Schéma S14G

 

str. 149/cv. 7:

1 poslech: (bez textu).

Studenti dostanou kvíz (Schéma S14C). Před poslechem je třeba ověřit, zda všem otázkám kvízu rozumí. Pak poslouchají text a zaškrtávají správné odpovědi.

2. poslech:

Studenti dostanou text s chybějícími slovy (Schéma S14D). Poslouchají text a doplňují chybějící tvary. Pak pracují v párech a společně kompletují text. Poté text pro kontrolu poslouchají ještě jednou.

 

Aktivita 1: K procvičení životopisu rozdělíme studenty do skupinek. Navzájem se vyptávají na svá životopisná data (kde jsi studoval, kde jsi bydlel, jsi ženatý nebo vdaná, máš děti apod.) a potom  informují ostatní. Když se studenti o sobě navzájem dozví maximum informací, lze hrát také variaci předchozí hry s tím, že každý říká o druhém jen jedno slovo. Člověk, o kterém je řeč, např. řekne: "Studoval jsem", druhý student dodá "střední školu", třetí řekne "v Missouri" atd. Tato aktivita je dobrá i jako seznamovací aktivita pro pokročilejší studenty.

 

Aktivita 2: Dvě pravdy a jedna lež. Každý student o sobě musí říct tři věty, z nichž dvě jsou pravdivé a jedna nepravdivá. Ostatní hádají, co je lež. Toto je i notoricky známá a osvědčená seznamovací aktivita.

 

Aktivita 3: Životopis lze procvičit tak, že studenti napíšou na papírek každý tři informace ze svého života. Učitel papírky vybere a čte např.: Tento člověk žil tři roky v Číně, měl svatbu v roce 94 a studoval v New Yorku. Kdo je to?

 

Aktivita 4: Studenti kreslí svůj život jako graf: šťastná období jdou nahoru, špatná dolů, roky jsou jako dělítka. Pak o tom diskutují.

 

Aktivita 5: K procvičení tématu Životopis může posloužit Schéma CvS14A.

 

str. 150: 

Aktivita: Slovesa s lokálem můžeme procvičit tak, že z časopisů vystříháme obrázky diskutujících lidí. Studenti ve dvojicích diskutují, o čem lidé na fotografii mluví.

 

Písnička:

M. Tučný: Všichni jsou už v Mexiku (Podle doporučení Petry Bulejčíkové).

Wabi Daněk: Nevadí

K. Uhlíř: Začínám končit

 

Texty písní můžete najít na

http://hudba.hradiste.cz

Učitelské manuály k jednotlivým lekcím