Manuál pro učitele

New Czech Step by Step a
Tschechisch Schritt für Schritt
Lekce 9

 

Zobrazit všechna schémata z lekce 9

 

 

V této lekci se studenti naučí podstatná jména v plurálu nominativu a akuzativu (kromě nominativu pl. životných maskulin, např. doktor – doktoři). Zaměří se taky na výjimky typu ruce, uši, oči. Je to proto, že zvolené téma Lidské tělo (a potažmo i U doktora) tyto nepravidelné formy plurálu vyžaduje.

 

str. 95:

Aktivita 1: Malovaný diktát. Učitel ukáže studentům prázdnou tabuli/papír, řekneme jim, že tam krásný portrét. Ptá se: Je to muž nebo žena? Když je to muž, pokračuje: Je malý nebo vysoký? Je štíhlý nebo tlustý?  Pak namaluje obrys postavy a ptá se na detaily: Jaké má oči? Jaké má vlasy? Co ještě nemá? Atd.

Malovat samozřejmě můžou i studenti.

 

Aktivita 2: Test paměti. Učitel rychle studentům ukáže portrét nějakého člověka a zeptá se, kdo si všiml nejvíce detailů. Tento postup můžeme opakovat víckrát.

Varianta: Obrázek můžeme také odhalovat postupně. Studenti hádají, jak vypadá člověk na obrázku a vzápětí svou představu korigují podle skutečnosti.

 

Aktivita 3: K popisu  lze také využít obrázek pěti až šesti zvířat, třeba psů. Volíme hodně rozdílná plemena nebo úplně odlišná zvířata. Popisujeme zvíře a studenti hádají, které zvíře z uvedených obrázků máme na mysli.

 

str. 96:

Koncovku -a u plurálu neuter můžeme studentům anglicky mluvícím studentům přiblížit poukazem na skutečnost, že tato koncovka existuje i v angličtině, a to ve slovech latinského a řeckého původu (bacterium - bacteria, datum - data, criterion - criteria). Je to vlastně naše společné "antické dědictví".
 

Aktivita: Schéma S9A. Rozstříhat, nápisy dolů, losovat. Studenti tvoří plurál, případně používají  "internacionální slova" v plurálu ve větách.

 

str. 97/cv. 10

Zvuková nahrávka je dočasně nedostupná.

Poznámka:

V souvislosti s druhým krokem k českému počítání (2,3,4 + nominativ pl.) můžeme využít panely slovní zásoby z předchozích i následujících lekcí.
 

str. 97/cv.11:

Plné znění textu najdete v textové příloze na str. 239.

 

str. 99:
Aktivita 1: Co je pravda/co není pravda.  Schéma S9B.
str. 100/cv. 18:
Plné znění textu najdete v textové příloze na str. 239.
 

Doporučená písnička: Jaromír Nohavica: Pochod marodů

 

Texty písní můžete najít na

http://hudba.hradiste.cz

Učitelské manuály k jednotlivým lekcím