Manuál pro učitele

New Czech Step by Step a
Tschechisch Schritt für Schritt
Lekce 20

Zobrazit všechna schémata z lekce 20

 

Tato lekce procvičuje další prepozice s instrumentálem, a především uvádí imperativy. V souvislosti s nimi představuje i vokativy. Je však samozřejmé, že vokativ může učitel procvičit, kdykoliv to uzná za vhodné, v jakékoliv lekci!

 

str. 205/cv.2:

Plné textu najdete v Textové příloze na str. 240.

 

str. 208:

Aktivita: Jeden student popisuje určitou situaci.. Ostatní studenti hádají, jaký imperativ v této situaci  použije.

 

Aktivita 2: K procvičení imperativu můžeme použít hru na robota. Robot provádí příkazy, které mu ostatní dávají (sedni si, jdi k oknu, zpívej apod.)
 

Aktivita 3: Existuje také těžší varianta této hry. Robot má opět provádět příkazy podle přání zadavatele. Zadavatel ale nesmí použít klíčová slova ani slova od nich odvozená. (pokud např. chcete, aby robot zazpíval písničku, nesmíte použít slovo zazpívat a písnička, ani slova podobná). Nesmí taky činnost, kterou má robot dělat, imitovat. Může jenom vysvětlovat, mluvit. Můžete např. chtít, aby robot např. skákal/zvedl židli/vyplázl jazyk/otočil se kolem dokola/šel ven a zavřel za sebou dveře/zapnul-rozepnul si knoflík/sundal si sako nebo svetr/řekl vám svoji adresu.
 

str. 208/cv. 12:

Plné znění textu najdete v Textové příloze na str. 240.

 

Písnička:

Zdeněk Svěrák: Už nepracuj, mravenečku můj , 

J. Vodňanský: Když jde malý bobr spát

 

Texty písní můžete najít na

http://hudba.hradiste.cz

Učitelské manuály k jednotlivým lekcím